Pressmeddelanden från Umeå universitet

Nya dekaner vid två fakulteter

[2017-04-19] Den första 1 juli tillträder nya dekaner, de högsta akademiska cheferna för de fyra fakulteterna vid Umeå universitet. Först ut med beslut om vilka dekanerna blir är den Samhällsvetenskapliga fakulteten och den Medicinska fakulteten.

Nya dekaner
Från vänster: Patrik Danielson, Marie Bixo, Ruth Mannelqvist och Gregory Neely​.

Vid den Medicinska fakulteten utses professor Patrik Danielsson till dekan och professor Marie Bixo till prodekan.

Vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten utses professor Ruth Mannelqvist till dekan och professor Gregory Neely till prodekan.

– Valberedningarna vid de båda fakulteterna har genomfört ett gediget arbete och tagit fram kandidater med hög kompetens, som dessutom är väl förankrade i respektive verksamhet. Det ska bli väldigt roligt att få arbeta tillsammans med dem i sina nya roller på fakulteterna, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet, som fattar de formella besluten om tillsättning av dekaner.

Nuvarande mandatperiod löper ut den 30 juni 2017. Nya dekaner, prodekaner och externa ledamöter tillsätts för perioden 1 juli 2017 till 30 juni 2021.

Vid frågor, kontakta gärna:
Daniel Andersson, akademisekreterare
Telefon: 073-672 99 11
E-post: daniel.l.andersson@umu.se

Medicinska fakulteten
Susanne Fahlgren, kanslichef
Telefon: 090-786 56 31 
E-post: susanne.fahlgren@umu.se

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Per Höglund, kanslichef
Telefon: 090-786 53 17
E-post: per.hoglund@umu.se

Redaktör: Mattias Grundström Mitz

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid281921


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet