Pressmeddelanden från Umeå universitet

Nya pedagogiskt meriterade lärare har utsetts vid Umeå universitet

[2017-09-26] Ytterligare 11 erfarna och kompetenta lärare har utsetts i den senaste bedömningsomgången i Umeå universitets pedagogiska meriteringssystem. Sedan systemet infördes för fyra år sedan har totalt 134 utnämningar till meriterad eller excellent lärare genomförts.

Meriteringsmodellen infördes 2013 och står sig bra i jämförelse med liknande modeller i landet. I en aktuell kartläggning över pedagogiska meriteringsmodeller framgår att hälften av Sveriges lärosäten har någon form av system för att premiera lärares pedagogiska skicklighet och att Umeå universitet har näst flest meriterade och excellenta lärare i landet, efter Lunds universitet. Rapporten är sammanställd av Katarina Winka vid Universitetspedagogik och lärandestöd, UPL, på uppdrag av Göteborgs universitet (länk: http://pil.gu.se/publicerat/rapportserie).

– Det var väldigt roligt att se att Umeås meriteringsmodell används som förebild för många av de nyare systemen. Vår modell har utvecklats och kvalitetssäkrats kontinuerligt och det har resulterat i robusta kriterier och tydliga handläggningsrutiner, säger Heidi Hansson, vicerektor med ansvar för utbildning, samt ordförande i nämnden för högskolepedagogisk meritering vid Umeå universitet. 

Nyutnämnda excellenta lärare får en inbjudan till kommande Vårpromotion. Alla utnämnda lärare får också en inbjudan att delta i nätverket för Pedagogiskt Utnämnda Lärare.

Följande personer utnämns till excellenta lärare:

Samhällsvetenskapliga fakulteten:

Anna-Carin Nordvall, lektor, Handelshögskolan/Företagsekonomi

Rickard Harr, lektor, institutionen för Informatik

Följande personer utnämns till meriterade lärare:

Humanistiska fakulteten:
Virginia Langum, lektor, Språkstudier

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Anna Zackrisson, lektor, Statsvetenskap

Annika Andersson, lektor, Handelshögskolan/Företagsekonomi

Camilla Hakelind, lektor, institutionen för Psykologi

Gert-Olof Boström, lektor, Handelshögskolan/Företagsekonomi

Herman Stål, lektor, Handelshögskolan/Företagsekonomi

Inger Eliasson, lektor, Pedagogiska institutionen

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten:

Robert Eklund, lektor, Tillämpad fysik och elektronik

Annika Moström, lektor, Tillämpad fysik och elektronik

För mer information, kontakta:

Heidi Hansson,
vicerektor med ansvar för utbildning, samt ordförande i nämnden för högskolepedagogisk meritering vid Umeå universitet
Telefon: 073-034 81 04
E-post: heidi.hansson@umu.se

Katarina Winka
Universitetspedagogik och lärandestöd
Telefon: 090–786 58 79
E-post: katarina.winka@umu.se

Redaktör: Mattias Grundström Mitz

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid285725


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet