Pressmeddelanden från Umeå universitet

Över 22 000 antagna studenter i höst

[2014-08-12] Umeå universitet är landets tredje största lärosäte sett till antalet antagna studenter höstterminen 2014. Populära program är bland annat psykologprogrammet, tränarprogrammet och vårdadministrativa programmet

Hösten 2008 antog Umeå universitet totalt knappt 20 000 studenter, i höst drygt 22 000. Endast Stockholms universitet och Uppsala universitet har antagit fler studenter höstterminen 2014.
– Vi har haft en fantastisk utveckling av antalet studenter. Men faktum är att vi antagit färre studenter i höst jämfört med i fjol. Det är ett medvetet val eftersom vi vill koncentrera oss på att utveckla våra utbildningar och stärka kvaliteten, förklarar Anders Fällström, prorektor vid Umeå universitet.

Totalt har Umeå universitet antagit 5311 programstudenter. Det är en ökning med 108 studenter jämfört med i fjol. Närmare 17 000 studenter har antagits till kurser, en minskning med nästan 700 studenter.
– Vi har de senaste åren valt att prioritera utbildningsprogrammen framför fristående kurser. En programstruktur gör det möjligt att planera och utveckla en genomtänkt utbildning på ett helt annat sätt. Det är därför väldigt glädjande att vi ser en ökning av antalet antagna programstudenter, säger Anders Fällström, prorektor vid Umeå universitet.

I snitt ligger söktrycket på två förstahandssökande per antagen på programmen. I topp bland de program som har mer än 25 platser återfinns psykologprogrammet, tränarprogrammet och vårdadministrativa programmet, följt av sjukgymnastprogrammet och läkarprogrammet.
– Vi har också ett ökat söktryck till lärarutbildningen i höst. Bland annat är programmen till speciallärare och specialpedagog populära. Det här är lärarkategorier som det finns ett stort underskott av, inte minst i Umeå kommun, säger Anders Fällström.

Höstterminen startar den 1 september och det är först två veckor in på terminen som det går att veta hur många studenter som registrerat sig på sina utbildningar jämfört med höstterminsstarten 2013.

Mer information:

Universitets- och högskolerådet: Antalet antagna per lärosäte

För ytterligare information, kontakta gärna:

Anders Fällström, prorektor vid Umeå universitet
Telefon: 070-493 85 27
E-post: anders.fallstrom@adm.umu.se

Foto: Elin Berge

Redaktör: Karin Wikman

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid238222


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet