Pressmeddelanden från Umeå universitet

Pedagogiskt pris för utveckling av lärandeaktiviteter

[2018-05-28] Galina Biedenbach tilldelas Handelshögskolans pedagogiska pris 2018 för sin lärarinsatser där hon utmanar sina studenter samtidigt som hon stödjer deras lärande.

- Det känns hedrande för mig att få Handelshögskolans pedagogiska pris. Jag känner mig stolt över att kunna bidra till den pedagogiska utvecklingen. I mina roller som lärare, programsamordnare, medlem av kommittén för kvalitetsbedömning, medlem av utbildningskommittén och sektionsansvarig för marknadsföring arbetar jag proaktivt med att skapa en engagerande lärmiljö för studenter och en effektiv arbetsmiljö för kollegor, säger Galina Biedenbach, universitetslektor vid Handelshögskolan, Umeå universitet.

- Samverkan med näringsliv tycker jag också är oerhört viktigt och värdefullt för att ge våra studenter kunskaper och färdigheter som är relevanta för arbetsmarknaden.

Enligt motiveringen från Handelshögskolan använder Galina Biedenbach i sina kurser flera olika lärandeaktiviteter som stöttar såväl grupper som individuella studenters lärande. Pedagogiken gör det möjligt för Galina att se och stötta individuella studenter även i större kurser. 

Hennes sätt att använda verkliga praktikfall och interaktiva övningar skapar möjligheter för studenterna att testa och tillämpa sina kunskaper. Ett framgångsrikt exempel på detta är kursen “ Strategisk marknadsföringsplanering” på avancerad nivå där studenterna skriver marknadsplaner för verkliga organisationer.

Galina Biedenbachs engagemang i att utveckla undervisning och pedagogik kommer inte enbart studenterna till gagn utan är även tydligt för kollegor genom hennes arbete med programutveckling och bedömningskommittéer, enligt motiveringen.

För mer information, kontakta gärna:

Galina Biedenbach
E-post: galina.biedenbach@umu.se

Redaktör: Mattias Grundström Mitz

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid291861


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet