Presentationer på Particles 2017

[2017-10-02] Beräkningsmodellering för att spåra granulära material i högar och silos, förutsäga slitage och materialhanteringssystem och för att utforma säkerhetsvallar för att stoppa sladdande gruvtruckar. Det var ämnet för tre presentationer som grundade i forskning från UMIT Lab vid konferensen Particles 2017.

The V International Conference on Particle-Based Methods (PARTICLES 2017) är en ECCOMAS tematisk konferens som hölls i Hannover, Tyskland, den 26 – 28 september 2017. Konferensen samlade 350 forskare och ingenjörer från 36 olika länder, vilka gav 3oo presentationer och diskuterade de senaste rönen inom beräkningsteknik för partikulära och granuläras material, partikel-baserad diskretisering av kontinuum samt dess industriella och inomvetenskapliga tillämpningar.

Tre av föredragen har sin grund delvis från forskning vid UMIT Research Lab. Titeln på dessa var “Computational modeling of flow and size segregation in stockpiles”, “Impact force analysis with the nonsmooth discrete element method” samt  “Using non-smooth multi-domain dynamics to improve the safety on haul roads in surface mining”. Projektledare: Martin Servin (Umeå University) och Klaus Thoeni (University of Newcastle, Australia).

Ytterligare information: GranuXParticles 2017

Redaktör: Martin Servin

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid286009


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet