Pris till professor emeritus Olavi Korhonen

[2017-11-13] Vid Kungl. Gustav Adolfs Akademiens högtidssammanträde i Rikssalen på Uppsala slott den 6 november i år utdelades priser till sammanlagt 18 förtjänta mottagare. En av dem som mottog pris var professor emeritus i samiska, Olavi Korhonen.

Korhonen tilldelades pris ur Torsten Janckes minnesfond ”för sina mångsidiga och djuplodande insatser på det samiska forskningsfältet, inte minst manifesterat genom ordboksarbete, översättningsverksamhet och omfattande dokumentation på samiskt område”.

Kungl. Gustav Adolfs Akademien arbetar med den nordiska folkkulturen, inklusive finsk och samisk folkkultur, och har funnits i 85 år. Akademien verkar genom att arrangera föreläsningar och vetenskapliga sammankomster, dela ut bidrag till doktorander, utge skrifter och tidskrifter samt genom belöningsverksamhet. Preses är Lars-Erik Edlund.

Redaktör: Magnus Nordström

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid288132


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet