Till umu.se

Robotar och barn

[2013-09-06] Med robotprogrammering har gymnasieeleverna Agnes Karbin, Moa Lindgren och Mikaela Rosendahl haft ett annorlunda sommarjobb. Vid institution för datavetenskap har de fått pröva och utvärdera smarta applikationer för interaktion mellan robotar, barn och hundar.

Utifrån forskningsprojektet ACKTUS har de för barn i åldern 6-10 år skapat en applikation som kan anpassa sig till vad barnet gör och kan. För att göra undervisningen mer intressant och utmanande har använde de Nao-roboten Neja som lärare. När Neja ställde frågor och barnen lyckades svara rätt visade roboten som belöning hur den kunde kasta en boll till hunden Bosse. Ännu roligare blev det när barnen kunde hjälpa Neja om hunden inte kom tillbaka med bollen till Nejas hand.

Agnes, Moa och Mikaela har gått på olika gymnasieprogram men ingen av dem hade en tanke på att de som somarjobb kunde få arbeta med programmering och interaktion mellan robot och hund. Möjligheten till det annorlunda sommarjobbet vid institutionen för datavetenskap kom genom forskningsprojekten ACKTUS, As-A-Pal och Säkra steg som syftar till att utveckla smarta applikationer för det dagliga livet.

Kopplingen mellan ACKTUS och skola var ett experiment för att se om ACKTUS kan användas inom andra områden än sjukvård där det tidigare har använts. Nästa steg är att involvera pedagogiska experter och skapa metoder för att förmedla pedagogiska dialoger med NAO-roboten Neja.

Redaktör: Mikael Hansson

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid220646


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se