Sök till specialistsjuksköterska nu och få besked i april

[2018-02-28] Sjuksköterskor och arbetsgivare får i år betydligt längre tid till att planera inför utbildningsstarten. Antagningsbeskedet kommer nämligen redan i slutet av april. Sista anmälningsdag till höstterminen 2018 är den 15 mars.

Fotograf: Malin Grönborg
Fotograf: Malin Grönborg

De program som erbjuds i denna första tidigarelagda antagning är masterprogrammet i omvårdnad och specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot:

  • Distriktssjuksköterska
  • Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar
  • Psykiatrisk vård

I den tidigarelagda antagningen görs bara ett urval. Den som antas behöver inte tacka ja till platsen. Om man inte längre är intresserad av en studieplats, är det däremot mycket viktigt att så snart som möjligt registrera återbud så att nästa sökande på tur kan få ett tidigt besked.

Har du frågor, kontakta:

Gunnel Eriksson, programsekreterare
gunnel.eriksson@umu.se
090-786 9292

Redaktör: Lena Åminne

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid290536


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet