Computer Sweden: "Spotify försökte stoppa forskningsprojekt"

[2017-10-06] I en artikel i Computer Sweden/Idg beskrivs att forskare vid Umeå universitet i projektet "Streaming heritage: 'Following Files' in Digital Music Distribution", som bland annat kartlägger Spotifys algoritmer, har ifrågasatts av Spotifys jurister som säger att bolaget är ”synnerligen bekymrat” över forskarnas arbetsmetoder.

Ur artikeln: "Under arbetets gång säger sig forskarna ha kontaktat Spotify upprepade gånger för att berätta om sitt arbete och försöka få mer insyn i hur bolaget fungerar. Men Pelle Snickars [medieprofessor, Umeå universitet] säger att bolaget inte visat något intresse för att samarbeta". 

Läs artikeln på computersweden.idg.se

Läs även "Spotifys svar om forskning" på musikindustrin.se

Redaktör: Per Melander

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid286186


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet