Pressmeddelanden från Umeå universitet

Språk kan inte hämtas från nätet utan formas i huvudet

[2017-05-29] I en ny avhandling vid Umeå universitet undersöker Yvonne Knospe hur svenska gymnasieelever skriver på tyska, sitt andra främmande språk, och om deras skrivande kan förbättras genom undervisning i strategianvändning och genom reflektioner omkring lärandet.

Yvonne Knospe Foto: Per Melander, Umu

Studien visar att undervisning om skrivstrategier och regelbundna reflektioner omkring det egna skrivandet underlättar för eleverna att möta de utmaningar som skrivande på ett främmande språk innebär. Texterna som produceras blir längre och är av högre kvalité än de som skrivs av elever som inte deltar i sådana aktiviteter. Förutsättningen är dock att skrivande övas regelbundet i undervisningen.

– När elever skriver i språkklassrummet använder de sig flitigt av internetkällor om det är tillåtet. De hämtar ofta färdiga formuleringar som de kopierar in i sina texter. Studien ger ny kunskap om att dessa ständiga avbrott i skrivprocessen inte sällan påverkar textkvalitén negativt, säger Yvonne Knospe och fortsätter:

– Den visar dessutom att det krävs både en hög kompetens i det främmande språket och kunskap om sökstrategier för att på ett effektivt sätt utnyttja den hjälp som finns att hämta i online-ordböcker och andra internetkällor. Eleverna måste göras medvetna om att kritisk granskning av dessa är nödvändig och de måste träna på att använda sådana källor effektivt.

En annan aspekt som måste beaktas är att det andra främmande språket har en helt annan ställning än det första, dvs. engelskan, i den svenska skolan. Engelska lär sig eleverna från år 1 och dessutom möter de språket i medier och överallt ute i samhället.

Tyska lär de sig från år 6 och möter det endast i läromedlen och undervisningen. Eftersom eleverna jämför sin förmåga att uttrycka sig på tyska med vad de kan uttrycka på engelska får de en negativ uppfattning om sin kompetens i tyska, vilket påverkar deras självbild och motivation. Detta bör också diskuteras i klassrummet.

Avhandlingen Writing in a third language: a study of upper secondary students’ texts, writing processes and metacognition finns publicerad digitalt

Kontakt:

Yvonne Knospe, yvonne.knospe@umu.se, tel. 090-786 76 35

Pressbild

Om diputationen:

Fredag 2 juni försvarar Yvonne Knospe i ämnet språkdidaktik, Umeå universitet, sin avhandling Writing in a third language: a study of upper secondary students’ texts, writing processes and metacognition   

Disputationen äger rum kl. 10.00 i Humanisthuset, Hörsal E. Opponent är Åsa Wengelin, docent, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet.  

Redaktör: Mattias Grundström Mitz

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid282878


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet