Pressmeddelanden från Umeå universitet

Stabilt för Umeå universitet i ny rankning

[2017-09-06] Umeå universitet har en stabil placering bland världens universitet, enligt en ny rankning från Times Higher Education, där universitetet återfinns i spannet 251-300.

Umeå universitet bibehåller alltså sin position i rankningen från Times Higher Education som även 2016 och 2015 innebar placeringar i spannet 251-300 av världens universitet. I Sverige blev placeringen 8 av 11 i år, jämfört med 7 av 11 förra året och 9 av 11 för två år sedan.

Enligt Anders Steinwall, utredare vid Umeå universitet, har universitetets placering förbättras inom vissa mätområden och försämrats inom andra, men totalt sett är utfallet nästan exakt detsamma som förra året.

– Jag tycker sammantaget att det ser bra ut. Bland annat hamnar vi liksom i fjol på plats 187 på indikatorn citeringar. Om man beräknar vår ”exakta” totalplacering blir den 286 i år jämfört med 283 i fjol, vilket får betraktas som oförändrat. Times Higher Education är trots sin höga prestige bland rankningar ganska instabil med stora rörelser från ett år till annat, säger Anders Steinwall.

Se hela rankningen från Times Higher Education

För mer information, kontakta gärna:

Anders Steinwall
Telefon: 090-786 69 49
E-post: anders.steinwall@umu.se

Redaktör: Mattias Grundström Mitz

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid284924


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet