Stor satsning på utbildningsvetenskap

[2018-03-08] Lärarhögskolan vid Umeå universitet utlyser nu ut 26 nya doktorandanställningar inom utbildningsvetenskap, och blir därmed en av de största forskarutbildningsmiljöerna inom området i Sverige.

Forskning inom utbildningsvetenskap kan vara forskning om bildning, utbildning, undervisning och lärande. 

De nu utannonserade doktorandtjänsterna ska knytas till Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (FU). Forskarskolan startade 2010 och samlar i dag ett sextiotal doktorander. Forskarskolan erbjuder en kreativ och sammanhållen forskarutbildningsmiljö i utbildningsvetenskap. Efter att de nya doktoranderna antagits är forskarskolan en av de största utbildningsvetenskapliga forskarutbildningsmiljöerna i Sverige. Forskarskolan har en internationell profil och har nära samarbeten med flera utländska universitet.

– Det här är en både viktig och omfattande satsning på utbildningsvetenskaplig forskarutbildning. Det kommer att leda till en betydande förstärkning och breddning av forskning och kunskap inom många olika utbildningsvetenskapliga områden vilket behövs både i skolan och på universitetet, säger Kirk Sullivan föreståndare för forskarskolan.

Lärarhögskolan gör denna satsning i samarbete med fakulteter och institutioner vid Umeå universitet. Utlysningen är ett led i att stärka utbildningsvetenskaplig forskning nationellt.

– Satsningen är ett sätt att svara upp mot behoven av forskning och disputerade i skola och lärarutbildning. Detta år görs en särskild satsning på tex specialpedagogik där vi vet det finns en efterfrågan på disputerad kompetens. Andra prioriterade områden förskola och skolans tidigare år, kommenterar Carina Rönnqvist, forskningssamordnare vid Lärarhögskolan.

Läs om doktorandtjänsterna

Läs mer om forskarskolan

För mer information kontakta gärna:

Carina Rönnqvist, forskningssamordnare, Lärarhögskolan
Telefon: 090-786 76 10
E-post: carina.ronnqvist@umu.se

Redaktör: Mattias Grundström Mitz

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid290746


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet