Succé för Umeå universitet möter

[2018-03-16] Det var fullsatt i ljusgården i Lärarhuset när kultur och demokratiminister Alice Bah Kuhnke besökte Umeå universitet och samtalsserien Umeå universitet möter. Under serien möter höga företrädare för de politiska partierna forskare vid Umeå universitet.

Närmare femhundra studenter, gymnasielever lärare och annan universitetspersonal fanns samlade i Ljusgården när samtalsserien under ledning av statsvetaren Malin Rönnblom och TV-journalisten Sverker Olofsson startade på fredagen.

Malin Rönnblom inledde samtalet med att belysa den oro som finns i samhället när det gäller tillståndet för demokratin, vilket också tydliggör syftet med samtalsserien.

– Den här typen av samtal är ett sätt att ta vara på demokratin och ta vara på det utrymme som vi har att samtala. Under samtalsserien vill vi inte slå varandra i huvudet med lättköpta poänger utan få till ett fördjupande samtal där vi också vädrar och problematiserar demokratins situation i dag, sa Malin Rönnblom.

Under samtalet medverkade även Sara Edenheim, Umeå Centrum för Genusstudier, UCGS, Katrin Holmqvist-Sten, Konsthögskolan och Katarina Pierre, Bildmuseet.

Alice Bah Kuhnke som precis har haft en dragning för regeringen om tillståndet för demokratin konstaterade även hon att demokratin står inför stora utmaningar.

– Vår demokrati är stark jämfört med många andra länder i världen. Valdeltagandet har ökat de senaste tre valen. Samtidigt finns det en rad djupt oroväckande tendenser. Vi lever i ett land som är mer polariserat än på väldigt länge. Allt fler människor lever nära varandra men de har väldigt olika liv, och en sådan verklighet vet vi inte är bra för demokratin, säger Alice Bah Kuhnke.

Se hela sändningen från Umeå universitet möter kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke

Kort intervju med Alice Bah Kuhnke i samband med Umeå universitet möter.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid290906


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet