Till umu.se

Pressmeddelanden från Umeå universitet

Svensk studie visar att sömnapné också är vanligt bland kvinnor

[2012-08-16] Ny forskning vid Umeå och Uppsala universitet visar att sömnapné – med ofrivilliga andningsuppehåll nattetid – är vanligt hos kvinnor. En studie på 400 kvinnor visar att ungefär hälften hade detta tillstånd.

Obstruktiv sömnapné är ett tillstånd med upprepade andningsuppehåll under sömnen. Tidigare har man ansett att det här i hög grad är männens problem, men i tidskriften European Respiratory Journal visar nu forskare vid universiteten i Umeå och Uppsala att kvinnor också löper stor risk för att drabbas, särskilt de med högt blodtryck eller övervikt.

I studien ingår 400 slumpvis valda kvinnor i åldern 20–70 år. De fick fylla i en enkät och genomgick en sömnundersökning, det vill säga övervakades under sömnen. Resultaten visar att hälften av kvinnorna hade sömnapné. Det fanns kopplingar till ålder, blodtryck och fetma: 80 procent av kvinnorna med högt blodtryck och 84 procent av dem med fetma hade detta tillstånd. Dessutom påträffades allvarlig sömnapné hos 31 procent av kvinnor med fetma i åldern 55–70 år.

- Vi blev mycket överraskade av resultaten, kommenterar studiens huvudförfattare Karl Franklin, som är docent vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet. De här fynden visar att kliniker måste vara medvetna om att sömnapné är vanligt bland kvinnor, särskilt vid högt blodtryck och vid övervikt.

För mer information, kontakta gärna
docent Karl Franklin, Kirurgcentrum, Norrlands universitetssjukhus,
Tel. 090-785 11 58 eller 090-785 00 00 (vx)
e-post karl.franklin@surgery.umu.se

Referens

Karl A Franklin, Carin Sahlin, Hans Stenlund, Eva Lindberg: Sleep apnoea is a common occurrence in women, European Respiratory Journal, published online ahead of print 16 aug. 2012
DOI: 10.1183/09031936.00212712
Tidskriftslänk

Redaktör: David Meyers

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid196166


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se