Sveriges Tandläkarförbunds Gotthard Dahlén medalj 2017

[2017-12-18] Professor Margareta Molin Thorén har mottagit Sveriges Tandläkarförbunds Gotthard Dahlén medalj 2017 för utomordentliga förtjänster inom Sveriges Tandläkarförbunds verksamhet.

Professor Margareta Molin Thorén har mottagit Sveriges Tandläkarförbunds Gotthard Dahlén medalj 2017 för utomordentliga förtjänster inom Sveriges Tandläkarförbunds verksamhet.

Motiveringen löd: Margareta Molin Thorén är en kollega som i många år lagt ner ett stort arbete i förbundets etiska kommitté. Etiska frågor har alltid varit viktiga för tandläkarkåren. Det handlar om hur vi i vardagen möter både kollegor och patienter. Vi har ett stort ansvar som vi måste leva upp till. Behovet av att diskutera etik har därför alltid varit stort och dina insatser för att driva dessa frågor har varit till stor gagn för förbundet och dess medlemmar. För detta vill vi hedra dig med Gotthard Dahlén medaljen.

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid289061


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet