SVT: Umeåarkeologer studerar boplats

[2012-09-27] Den spännande geologiska miljön vid Lillsjön, öster om Solberg, i Västernorrland, lockar forskare och studenter från Umeå universitet.

Läs nyheten

Redaktör: Anette Olofsson

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid198628


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet