Pressmeddelanden från Umeå universitet

Två Umeåforskare får miljoner från Wallenbergstiftelse

[2017-12-20] Det är docent Anna Foka och professor Simon Lindgren, båda Umeå universitet, som av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond har beviljats 4,1 respektive 3,8 miljoner kr för sina nya forskningsprojekt.

Anna Foka har beviljats 4.1 miljoner kr för forskningsprojektet “Identities in Flux: Digital cartographies for revisiting Pausanias’ description of Greece”

Simon Lindgren har beviljats 3.8 miljoner kr för forskningsprojektet ”EndoSisters – Information work and peer support in a digitally embodied patient movement”

Stiftelsens profilområden är humaniora och lärande. Stiftelsen beviljar även mindre anslag inom programmet Barn- och ungdomsprojekt.

Läs mer på wallenberg.com/maw

Redaktör: Per Melander

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid289138


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet