Umeå-doktorand disputerade vid två lärosäten

[2017-06-02] Fredagen 2 juni försvarade Yvonne Knospe sin avhandling i ämnet språkdidaktik. Hon har under sin doktorandtid studerat både vid Umeå universitet och universitetet i Antwerpen. I sammanhanget benämnt Cotutelle som är en fransk term för denna typ av samarbete mellan två institutioner. Doktoranden erhåller examensbevis från bägge institutionerna.

Dekan Per-Olof Erixon inledde och hälsade välkommen Foto: Per Melander, Umu
Dagens disputand Yvonne Knospe Foto: Per Melander, Umu
Opponent var docent Åsa Wengelin, Institutionen för svenska, Göteborgs universitet Foto: Per Melander, Umu
 

Betygsnämnden var större än vanligt för att uppfylla kraven för både universitet i Umeå och Antwerpen. Här syns tre av de totalt sex ledamöterna fr v Kirk Sullivan, Umeå universitet, Luuk van Waes och Mariëlle Leijten, båda Antwerpens universitet Foto: Per Melander, Umu
 

Läs mer om Yvonne Knospes avhandling på umu.se

Redaktör: Per Melander

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid283106


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet