Umeå universitet i Almedalen 2012

[2012-06-27] Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet, och Agneta Marell, vicerektor för samverkan och innovation, liksom ett antal forskare finns på plats under Almedalsveckan på Gotland. Här kan du läsa mer om vilka aktiviteter de medverkar i.

Rektorernas medverkan

Vem satsar på forskarkarriären? Medverkande från Umeå universitet: Lena Gustafsson, rektor samt Christer Nordlund, professor i idéhistoria
Tid: Onsdag 4 juli, kl 12.00-13.00
Arrangör: SULF och Riksbankens jubileumsfond
Se sändningenLäs artikel om seminariet

Ny syn på forskningen – hur kan forskningen bli en bredare samhällskraft?Medverkande från Umeå universitet: Lena Gustafsson, rektor
Tid: Torsdag 5 juli, kl. 16:00 - 17:15
Arrangör: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Platsbundna innovationer – finns de?Medverkande från Umeå universitet: Agneta Marell, vicerektor
Tid: Onsdag 4 juli, kl. 10.30 – 11.45
Arrangör: PwC

Livesändning: Västerbotten spanar i AlmedalenMedverkande från Umeå universitet: Agneta Marell, vicerektor
Tid: Onsdag 4 juli, kl. 21.00
Se livesändningen

Medverkande forskare

Ett antal forskare från Umeå universitet finns på plats under Almedalsveckan. Nedan listas ett urval av de seminarier som forskare vid Umeå universitet deltar i.

Går det att minska hälsoklyftor med prevention?Medverkande från Umeå universitet:
Lars Weinehall, överläkare och professor i folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet/Västerbottens läns landsting
Margareta Norberg, medicinsk koordinator VHU, Västerbottens läns landsting och adjungerad lektor Umeå universitet
Yulia Blomstedt, forskare, Folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet
Tid: 6 juli klockan 14-15
Arrangör: Västerbottens läns landsting

Klimatpolitik och transporter - satsar Sverige rätt?Medverkande från Umeå universitet: Runar Brännlund, professor i nationalekonomi
Tid: 1 juli 2012, kl 15-16:30
Arrangör: BILSweden & MRF

Hur ska vi energieffektivisera bostäderna så miljömålen nås?Medverkande från Umeå universitet: Runar Brännlund, professor i nationalekonomi
Tid: 2 juli 2012, kl 11.30-12.30
Arrangör: Socialdepartementet

Hur får vi mer utsläppsminskningar för pengarna?Medverkande från Umeå universitet: Runar Brännlund, professor i nationalekonomi
Tid: 2 juli, kl 15:15–16:45
Arrangör
: Riksrevisionen

Socialtjänsten ska möta unga online – men är sociala medier rätt forum?Medverkande från Umeå universitet: Elza Dunkels, universitetslektor vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Tid: 2 juli, kl 8–9
Arrangör: Fryshuset och Surfa Lugnt
Bloggat om seminariet

Vem satsar på forskarkarriären? Medverkande från Umeå universitet: Christer Nordlund, professor i idéhistoria samt Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet
Tid: Onsdag 4 juli, kl 12.00-13.00
Arrangör: SULF och Riksbankens jubileumsfond
Se sändningen

Testa dig som chef
Medverkande från Umeå universitet: Mattias Lundberg, docent i psykologi
Tid: 2–5 juli, kl 9–17. Mellan kl 12 och kl 14 finns Mattias Lundberg på plats för att hjälpa till att tolka testresultaten
Arrangör: SACO

Mer om Almedalsveckan

Redaktör: Karin Wikman

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid193889


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet