Pressmeddelanden från Umeå universitet

Umeå universitet klarade helgens IT-attack

[2017-05-15] Helgens IT-attacker har orsakat stora problem för företag och organisationer i hela världen. Vid Umeå universitet syns dock inga tecken på att centrala system och tjänster ska ha påverkats.

– Våra medarbetare har gjort ett fantastiskt arbete med att säkerställa att de system och tjänster vi hanterar ska hålla en hög och stabil säkerhetsnivå. Det gäller såväl när vi fångar upp att något är på gång som vårt löpande och långsiktiga arbete, säger Jonas Kröger, områdeschef Drift, IT-stöd och systemutveckling, ITS, Umeå universitet.

Under fredagen ökade den aktuella IT-attacken i intensitet, vilket gjorde att ITS ökade beredskapen. Man analyserade händelserna, samt säkerställde att inga centrala system och tjänster var påverkade.

Enligt Jonas Kröger är det väldigt viktigt att bedriva ett proaktivt och långsiktigt arbete med IT-säkerhet tillsammans med användning av olika typer av åtkomstskydd. Det genomförs regelbundna scanningar efter sårbarheter och intrångsförsök på många av universitetets datorer och servrar. Detta arbete gjorde att det blev möjligt att genomföra en omedelbar lägesanalys och vidta åtgärder när de första signalerna om att en storskalig attack var på gång. Ett tjugotal servrar flaggades som sårbara och åtgärdades omedelbart, men i dag tyder ingenting på att dessa system var i farozonen.

– Jag känner stor tacksamhet över det intensiva och uppoffrande arbete som har skett bakom kulisserna under helgen. Det är sådana här gånger man får kvitto på värdet av proaktivitet när det gäller säkerhet, säger Ali Foroutan-Rad, chef vid ITS. 

Under söndagen sattes även ett antal e-postbilagor med koppling till attacken i karantän för att förhindra eventuell spridning av attacken.

För mer information, kontakta gärna:

Jonas Kröger, områdeschef Drift, ITS
Telefon: 090-786 59 44, 072-562 59 44
E-post: jonas.kroger@umu.se

Ali Foroutan-Rad, chef, ITS
Telefon: 090-786 57 58, 070-366 86 62
E-post: ali.foroutan-rad@umu.se

Om ITS
ITS, IT-stöd och systemutveckling, utvecklar, förvaltar och driver IT-system för universitet och högskolor i Sverige. De nationella systemen för utbildningsadministration, Ladok och NyA (antagning.se) är två av de största uppdragen vid ITS. Verksamheten har även samarbetsuppdrag med andra organisationer inom offentlig sektor i Sverige och internationella partners. Med drygt 190 anställda och ett flertal externa konsulter är ITS vid Umeå universitet Norrlands största verksamhet inom IT.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid282592


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet