Till umu.se

Pressmeddelanden från Umeå universitet

Umeå universitet ökar igen

[2017-07-13] Antalet studenter som har antagits till Umeå universitet i den första antagningen inför höstterminen ökar med åtta procent jämfört med hösten 2016. Umeå har den största ökningen av antagna studenter bland alla Sveriges universitet.

– Vi är väldigt glada över det stora och växande intresset att studera vid Umeå universitet. Vi ska förvalta förtroendet genom fortsatt arbete med utveckling, kvalitet, forskningsanknytning och samverkan, säger Umeå universitets prorektor Katrine Riklund.

Totalt har 29 417 studenter antagits till Umeå universitet i den första antagningsomgången inför höstterminen 2017.

Det är drygt 2 000 fler studenter än i den första antagningen till höstterminen 2016, vilket motsvarar en ökning med åtta procent.

– Allra mest positivt är den starka ökning vi har sett av studenter som Katrine Riklundsöker Umeå universitet som sitt förstahandsval. Det innebär att de studenter som antas verkligen vill hit. Vi ser det som ett kvitto på vårt arbete med att säkra kvaliteten på utbildningarna, samtidigt som det speglar att vi verkar i en dynamisk och attraktiv region, säger Katrine Riklund som passar på att hälsa alla studenter välkomna.

De studenter som har antagits måste nu svara senast 28 juli för att inte förlora sin plats.

Till UHR:s information och statistik om antagningen


För mer information, kontakta gärna

Katrine Riklund
Prorektor Umeå universitet
Telefon: 070-397 96 84
E.-post: katrine.riklund@umu.se

Pressbild på Katrine Riklund för fri nedladdning

Foto: Elin Berge


 

Redaktör: Ola Nilsson

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid284118


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se