Pressmeddelanden från Umeå universitet

Umeå universitet slutar
investera i fossila bränslen

[2017-03-13] Umeå universitet avslutar alla sina investeringar exempelvis i fonder och aktier i företag som utvinner, förädlar eller distribuerar kol, olja eller gas, så kallade fossila bränslen.

– Att lärosäten och myndigheter avslutar sina investeringar i fossila bränslen är viktigt för att samhället ska kunna genomföra en omställning mot hållbara energislag. För oss som lärosäte är beslutet framför allt ett ställningstagande som visar att vi tar forskningen om klimatförändringarna på allvar och att vi vill göra skillnad, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

Hans Adolfsson betonar att forskningen på området allt tydligare visar på det klimatavtryck som mänskligheten står för och att konsekvenserna av den globala uppvärmningen blir allt påtagligare, inte minst i Arktis där Umeå universitet bedriver ledande forskning inom olika områden.

Beslutet att avsluta investeringarna i fossila bränslen fattades i december 2016 och medförde att Umeå universitet i stort sett var fossilfritt redan vid årsskiftet. För närvarande återstår en mindre del av investeringarna som fasas ut under våren.

Den policy för placeringar, som universitetet följer idag, säger att universitetet inte ska investera i vapen, droger eller pornografi. Nu omarbetas policyn, viket innebär att investeringsförbudet även kommer att omfatta fossila bränslen.

– Det är väldigt viktigt att vi kan stå för de investeringar vi gör, att de är hållbara både ur ett miljömässigt, och etiskt perspektiv, säger Hans Adolfsson.


För mer information, kontakta gärna

Hans Adolfsson
Rektor vid Umeå universitet
Telefon: 090-786 53 30
E-post till Hans Adolfsson

Fakta: Investeringar vid Umeå universitet

Umeå universitet hanterar fonder, aktier och räntebärande papper till ett värde av cirka 200 miljoner kronor. De ekonomiska medlen är knutna till 36 stiftelser och utgörs av donationer till universitetet från exempelvis privatpersoner och företag. Avkastningen från stiftelserna delas framför allt ut till forskning.

Redaktör: Ola Nilsson

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid280150


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet