Pressmeddelanden från Umeå universitet

Umeåforskare får Medicinska
forskningssällskapets Stora anslag

[2018-02-09] Paulina Wanrooij, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik vid Umeå Universitet, tilldelas ett av landets största forskningsanslag för yngre forskare.

Det handlar om Svenska sällskapet för medicinsk forskning, SSMF. Sällskapets Stora anslag är på totalt 6,8 miljoner kronor. Det täcker lön och driftskostnader för fyra års forskning.

Paulina Wanrooij ska kartlägga det molekylära maskineriet som övervakar och bidrar till stabiliteten av mitokondriellt DNA. Det kan bidra till vår förståelse av tillstånd som genetiska mitokondriesjukdomar och även cancer.

Mitokondrierna är cellens egna ”kraftverk” som tillverkar cellens energivaluta, ATP. Viktiga delar av maskineriet som producerar cellens energi kodas av mitokondriellt DNA. Därmed kan problem med dess stabilitet orsaka energibrist med ovanliga mitokondriesjukdomar som följd. Våra celler använder en rad kontrollstationsmekanismer, ”checkpoints”, för att förhindra genetisk instabilitet som kan uppstå på grund av problem med DNA-kopieringen, men de flesta av dessa mekanismer övervakar cellkärnans arvsmassa, nukleärt DNA. Paulina Wanrooij ska fokusera på en checkpoint-mekanism som skyddar mitokondriellt DNA.

Till information om SSMF:s Stora Anslag

För mer information, kontakta gärna:

Paulina Wanrooij
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik
Umeå universitet
Telefon: 070-732 7952
E-post: paulina.wanrooij@umu.se

Foto: Clas Wikström

Redaktör: Ola Nilsson

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid290095


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet