Umeåstudenter vidare i Quarry Life Award

[2017-12-28] Hur kan vi utnyttja den speciella miljön i industriella täkter för att få ett rikare djurliv och en god artflora? Detta kommer att besvaras i den fjärde omgången av tävlingen Quarry Life Award. Två biologstudenters projektförslag har gått vidare i tävlingen.

Bin är en viktig del av naturens kretslopp. Foto: Pixabay

– Det känns riktigt bra. Vi känner båda att det ska bli roligt att få möjligheten att genomföra detta projekt. Vi är intresserade av bin och tycker det är viktigt att uppmärksamma deras betydelse i naturen, säger Oskar Lövbom, student på treje året på Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap vid Umeå universitet.

Quarry Life Awards är en tävling för att uppmärksamma biologisk mångfald.

– Vårt projekt kommer utföras på Gotland i fyra olika kalkbrott under större delen av sommaren och ha fokus på bin och deras betydelse. Det vi ska göra är att jämföra effekterna av anlagda boplatser för vildbin och humlor i miljöer kraftigt påverkade av mänsklig aktivitet jämfört med mer orörda miljöer. Vi kommer även jämföra områdena där vi byggt boplatser mot områden utan konstgjorda boplatser för att försöka förstå effekterna av artificiella boplatser i de två miljöerna, säger kurskamraten Hampus Jarhede.

Biologstudenternas projektförslag är ett av de 110 bidrag från 25 olika länder som gått vidare i pristävlingen. Totalt inlämnades över 300 bidrag. Oskar Lövbom och Hampus Jarhede kommer under vår och sommar 2018 genomföra sina fältstudier. I slutet av september 2018 lämnas slutrapporterna in.

Om Quarry Life Award:

Quarry Life Award genomförs vartannat år i över 20 länder i Europa, Afrika och Asien. Studenter, forskare och intresseföreningar får delta i tävlingen, som arrangeras av HeidelbergCement, genom att skicka in sin ansökan och projektidé.  

www.quarrylifeaward.se

Redaktör: Ingrid Söderbergh

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid289191


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet