Utökad samverkan om polarforskning

[2017-06-07] Umeå universitet och Polarforskningssekretariatet utökar sin samverkan. Gemensamt ska man arbeta för ökad förståelse för betydelsen av arktisk forskning och särskilt kring klimatförändringarna i de arktiska områdena, enligt en överenskommelse som träffats.

– Genom samverkan kan vi ytterligare utveckla Sveriges starka roll inom arktisk forskning, säger Peter Sköld, föreståndare för Arktiskt centrum vid Umeå universitet.

Polarforskningssekretariatet är en statlig myndighet med uppgift att samordna och främja svensk polarforskning. Den huvudsakliga uppgiften är att organisera och stödja forskningsexpeditioner till polarområdena samt att ansvara för forskningsinfrastruktur. Polarforskningssekretariatets fasta infrastruktur för forskning omfattar Abisko naturvetenskapliga station, forskningsstationerna Wasa och Svea i Dronning Maud Land i Antarktis samt isbrytaren Oden.

Umeå universitet har en bred och tvärvetenskaplig arktisk forskningsagenda som innefattar samtliga fakulteter. Universitet har en ambition att vidareutvecklas till Sveriges arktiska universitet.

Med den utökade samverkan avser parterna att planera och genomföra initiativ som på nationell basis gynnar förutsättningarna för svensk arktisk forskning i ett internationellt perspektiv.

Foto: Mostphotos

Redaktör: Ola Nilsson

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid283142


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet