Utställningen Hard Rain: Whole Earth? invigd av kommunalrådet Marie-Louise Rönnmark

[2012-09-03] Utställningen Hard Rain: Whole Earth? har på Campus Umeå invigts av kommunalrådet Marie-Louise Rönnmark. Utställningen visas utomhus och finns på campus till och med 22 september.

Den uppmärksammade fotoutställningen "Hard Rain: Whole Earth?", som handlar om miljö, klimat och jordens resurser, visas på Umeå universitets campus 3—22 september. Utställningen är öppen för alla och skolklasser från åk 8 och uppåt kan boka gratis visning under de första tre dagarna.

Utställningen är producerad av fotografen Mark Edwards, som har fotograferat människor och miljöer i 150 länder världen över. Den tar upp frågor om klimatförändringen, befolkningsökningen, hur vi använder jordens resurser och vår gemensamma framtid.

Utställningen visas utomhus, vid campustorget bredvid Universum är öppen för alla dygnet runt under utställningsperioden.

Den ursprungliga delen av utställningen, "Hard Rain", innehåller fotografier som kommenterar strofer ur Bob Dylans sång "A Hard Rain´s A-Gonna Fall". Den har visats på mer än hundra platser över världen och setts av omkring 15 miljoner människor sedan 2006.

Utställningen och konferensen "Hard Rain: Whole Earth?" är ett samarrangemang av Globala Västerbotten, Region Västerbotten, Sida, Länsstyrelsen i Västerbotten, Umeå universitet och Umeå kommun.

Läs mer om visning av utställningen för skolklasser och om konferensen med samma namn.

Hard Rain: Whole Earth?

Redaktör: Anette Olofsson

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid197139


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet