Vetenskapsrådets inventering av behov av forskningsinfrastruktur

[2017-10-05]

Prioritering av infrastruktur görs på Vetenskapsrådet genom en återkommande cyklisk process på två år. Processens första steg utgörs av en behovsinventering med syftet att peka ut områden där behoven av ny forskningsinfrastruktur är tydliga. Utfallet av behovsinventeringen används därefter som underlag för Vetenskapsrådets riktade utlysning av stöd till infrastruktur. Observera att Vetenskapsrådet inte har någon öppen utlysning för infrastruktur.

För mer information, se vetenskapsrådets hemsida: https://www.vr.se/forskningsfinansiering/sokabidrag/vetenskapsradetsutlysningar/aktuellautlysningar/behovsinventeringinventeringavbehovavforskningsinfrastruktur.5.7da5d28715e1bca492d58ae6.html?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

Inventeringen stänger 12 oktober 2017 (kl 14.00)

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid286113


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet