Vilka är Sveriges häftigaste forskare?

[2017-09-07] Varje år i maj månad hålls en årligt återkommande vetenskapsfestival i Göteborg. Hundratals aktiviteter, uppåt 70 000 besök och mer än 1000 timmars vetenskap. En aktivitet är att under året hitta som man säger: "Sveriges 100 häftigaste forskare". Språk- och litteraturforskaren Virginia Langum, Umeå universitet, är en av dem.

Men vem bestämmer egentligen vilka som är häftigast?
Alla, menar arrangörerna av Vetenskapsfestivalen. Forskarna som medverkar i serien har nominerats av privatpersoner, andra forskare och kommunikatörer på högskolor och universitet.

Har du någon favoritforskare som du tycker platsar? Skicka din nominering till: karin.gyllenklev@vetenskapsfestivalen.se

Se inslaget med Virginia Langum (nr 51) på vetenskapsfestivalen.se

Redaktör: Ingrid Söderbergh

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid285032


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet