VK: Umeå universitet står starkt inom den arktiska forskningen

[2017-06-10] Den pågående stora Arktis-konferensen vid Umeå universitet är viktig i sak och den bekräftar också den starka ställning som Umeå universitet åtnjuter inom det arktiska forskningsfältet. Konferensen visar också att Umeå för många forskare är en attraktiv plats att mötas på. Det skriver Dieter Müller, vicerektor vid Umeå universitet, samt styrelseordförande vid Arcum, och Peter Sköld, föreståndare för Arcum och president för International Arctic Social Science Association (IASSA).

Läs nyheten

Redaktör: Mattias Grundström Mitz

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid283245


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet