Till umu.se

VR-medel för skolmiljöer i ett nordiskt perspektiv

[2018-02-07] Vetenskapsrådet beviljar utbildningsforskare vid Umeå universitet nätverksbidrag för nordiskt samarbete. Medlen ges för en serie workshops på temat "Från design till praktik. Skolmiljöer i ett Nordiskt perspektiv", i samarbete med Islands universitet, Aarhus universitet i Köpenhamn, Högskolan i Gävle och Universitet i Oslo.

Maria Rönnlund

Deltagare från Umeå universitet är Maria Rönnlund, forskare vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap med intresse för utbildningsmiljöer. Samarbetet genomförs inom ramen för det europeiska forskarnätverket DRAPES. Nätverksbidraget från Vetenskapsrådet är på 434 000 SEK och projektet löper på två år.

För mer information, kontakta gärna: 

Maria Rönnlund, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Telefon: 090-786 58 61
E-post:maria.ronnlund@umu.se

Redaktör: Jessica Larsson Svanlund

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid290013


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se