RSS-länkar från Umeå universitet

Nyheter, pressmeddelanden, kommande disputationer och mycket annat finns som färdiga RSS-länkar. Spara dem som bokmärken i din webbläsare eller till något program som hanterar RSS:er, som t.ex. Google reader, Vienna med flera.

OBS! De RSS-flöden som fungerar är de som är länkade!

Allmänna nyheter

Nyheter från www.umu.se: http://www.umu.se/rss/nyheter.rss– News in English: http://www.umu.se/english/rss/news.rss

Nyheter om forskning: http://www.umu.se/rss/forskningsnyheter.rss

Nyheter om utbildning: http://www.umu.se/rss/utbildningsnyheter.rss

Nyheter om samverkan: http://www.umu.se/rss/samverkansnyheter.rss

Nyheter för alumner: http://www.umu.se/rss/alumnnyheter.rss

Pressmeddelanden: http://www.umu.se/rss/pressmeddelanden.rss

Pressmeddelanden om avhandlingar: http://www.umu.se/rss/pressmeddelanden.rss

Studentnyheter: http://www.student.umu.se/rss/nyheter.rss

Nyheter om Konstnärligt campushttp://rss.kc.umu.se/rss/nyheter.rss – in English: http://rss.kc.umu.se/english/rss/news.rss

Fakulteter och högskolor

Humanistisk fakultet: http://www.humfak.umu.se/rss/nyheter.rss– in English: http://www.humfak.umu.se/english/rss/news.rss

Medicinsk fakultet: http://www.medfak.umu.se/rss/nyheter.rss– in English: http://www.medfak.umu.se/english/rss/news.rss

Samhällsvetenskaplig fakultet: http://www.samfak.umu.se/rss/nyheter.rss– in English: http://www.samfak.umu.se/english/rss/news.rss

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet: http://www.teknat.umu.se/rss/nyheter.rss– in English: http://www.teknat.umu.se/english/rss/news.rss

Arkitekthögskolan: http://rss.kc.umu.se/arkitekthogskolan/rss/nyheter.rss
– In English: http://rss.kc.umu.se/english/umea-school-of-architecture/rss/news.rss
Designhögskolanhttp://rss.kc.umu.se/designhogskolan/rss/nyheter.rss– in English: http://rss.kc.umu.se/english/umea-institute-of-design/rss/news.rss
Handelshögskolan: http://www.usbe.umu.se/rss/nyheter.rss– in English: http://www.usbe.umu.se/english/rss/news.rss
Konsthögskolan: –

Restauranghögskolan: http://www.rh.umu.se/rss/nyheter.rss
Lärarhögskolan: http://www.use.umu.se/rss/nyheter.rss
* Se respektive fakultet/högskola för ev. RSS:er på engelska, om forskning etc.

Institutioner:

...kan också ha också RSS:er enligt samma formel, till exempel:
http://www.institution.umu.se/rss/nyheter.rss

* Se resp. fakultet, högskola och institution för exakt namn och ev. specialiserade RSS:er.

Studentportalen

Portalen:http://www.student.umu.se/rss/nyheter.rss – in English:http://www.student.umu.se/english/rss/news.rss

 

Bildmuseet

http://rss.kc.umu.se/bildmuseet/rss/pressmeddelanden.rss- in English: http://rss.kc.umu.se/english/bildmuseet/rss/news.rss

Kalendariet

Umeå universitets allmänna kalendariumKommande disputationer vid Umeå universitet

Avhandlingar

Senast publicerade avhandlingar (inkl. kommande disputatitioner)


RSS-länkar på engelska

Se också:RSS-flöden på engelska

Kontaktinformation

Allmän information

Kommunikationsenheten

Infocenter Universum

Umeå universitets växel:

090-786 50 00

Kommunikationschef

Gunilla Stendahl
090-786 51 82
070-500 79 74

Presskontakt

Mattias Mitz
press@umu.se
090-786 50 89

Kommunikationsenheten

Samverkanshuset, plan 4,
Universitetstorget 4