Stipendier

Rubrik

Sista ansökningsdatum

Wallenbergs resemedel


In English

Löpande

Postdoktoralt stipendium (två år) i molekylär infektionsbiologi (medfödd immunitet) vid Laboratoriet för molekylär infektionsmedicin (MIMS)


In English

2018-06-20

Postdoktoralt stipendium (2 år) – Kemo-optogenetik


In English

2018-06-25

Postdoktoralt stipendium (2 år) inom syntetisk läkemedelskemi vid Umeå universitet


In English

2018-06-25

Postdoktorsstipendium i experimentell fysik


In English

2018-06-29

Postdokstipendium (12 månader) för modellering av infektionssjukdomars spridning


 

2018-07-12

Postdoktor (i 2 år) i virologi för att driva ett projekt som syftar till att karakterisera värdfaktorer vid cellupptag av myggburna virus inklusive alfavirus och zikavirus vid Instititutionen för klinisk mikrobiologi.


In English

2018-07-15

Fem postdoktorstipendier i experimentella genomikstudier av transmissionen av malaria


In English

2018-07-27

Postdoktor stipendium (2 år) i interaktionen mellan plastider och ljussignalvägar


In English

2018-07-31

Postdoktor stipendium (2 år) i reglering av blomningsgenen LEAFY


In English

2018-07-31

Postdoktor stipendium (2 år) i växters cell och molekylärbiologi


In English

2018-07-31


Relaterad information

Lediga jobb Wallenbergs Stiftelse