Till umu.se

Stipendier

Rubrik

Sista ansökningsdatum

Wallenbergs resemedel


In English

löpande

Postdoktoralt stipendium (2 år) i miljöanalytisk kemi – Mätning och modellering av emissionsprocesser av organiska substanser i polymera material


In English

2017-11-08

Postdoktorstipendium i Marin bioregionsanalys, 2 år


In English

2017-11-15

Postdoktorstipendium – klimatpåverkan på bentisk näringsomsättning i nordliga sjöar


In English

2017-11-25

Postdoktor stipendium: Identifiera var i cellen de stressignaler som Mediatorn mottar har sitt ursprung


In English

2017-12-01

Postdoktor stipendium: Identifiering av målgener för olika stress-signaler och karaktärisering av deras beroende av mediatorkomplexets olika proteinsubenehter i Arabidopsis thaliana.


In English

2017-12-01

Postdoktor stipendium: Studier av om Mediatorns komposition i Arabidopsis thaliana är statisk, eller om moduler och subenheter omlagras som svar på olika typer av stress.


In English

2017-12-01

Postdoktorstipendium i Optisk frekvenskamsspektroskopi


In English

2017-12-06


Sidansvarig: Print & Media

Utskriftsversion

Relaterad information

Lediga jobb Wallenbergs Stiftelse