Till umu.se

Stipendier

Rubrik

Sista ansökningsdatum

Wallenbergs resemedel


In English

löpande

Postdoktoralt stipendium (2 år) i bioorganisk kemi – Design och syntes av kemiska substanser som binder G-quadruplex DNA


In English

2017-01-31

Åtta Postdoktorsstipendium (2 år) inom autonoma system


In English

2017-02-01

Postdoktorsstipendium (2 år) inom Autonom identifiering av anomalier i framtida datormoln


In English

2017-02-01

Postdoktorsstipendium (2 år) inom Automation av större mobila hydrauliska kranar med tillämpning inom jord- och skogsbruk


In English

2017-02-01

Postdoktorsstipendium (2 år) inom verbal människa-robot-interaktion


In English

2017-02-01

Postdoktorsstipendium (2 år) inom socialt intelligenta autonoma system


In English

2017-02-01

Postdoktorsstipendium (2 år) inom autonoma system som identifierar, förklarar och predicerar människors komplexa aktiviteter


In English

2017-02-01

Postdoktorsstipendium (2 år) med inriktning mot Autonoma systems förmåga att inse sina egna begränsningar


In English

2017-02-01

Postdoktorsstipendium (2 år) inom datorseende kranmanipulator genom realtidsfysik


In English

2017-02-01

Postdoktorsstipendium (2 år) inom Autonom resursallokering för rackscale-system


In English

2017-02-01

Postdoktorsstipendium (2 år) i Organisk kemi/Kemisk biologi. Utveckling av kemisk metodik för anrikning av AMP-ylerade proteiner


In English

2017-02-06

Postdoktoralt stipendium (2 år) i växtbiologi och genomik


In English

2017-02-10

Postdoktorstipendium (2 år) i Biokemi/Kemisk biologi –Identifiering av AMP-ylerade Proteiner i intracellulär Infektion


In English

2017-02-17

Postdoktorstipendium - klimateffekter på fiskproduktion och konsument - resursinteraktioner i sjöar


In English

2017-02-27

Postdoktorstipendium - klimateffekter på kolomsättning i sjöar


In English

2017-02-27

Postdoktorstipendium - klimatpåverkan på bentiska processer nordliga sjöar


In English

2017-02-27

Postdoktorstipendium - klimateffekter på metanomsättning i sjöar


In English

2017-02-27

Postdoktorstipendium i metagenomiken hos sjöar i norra Sverige


In English

2017-02-27

Two postdoctoral fellowships to investigate the structural biology of membrane complexes using cryo-electron microscopy (cryo-EM)

2017-03-01

Postdoktor (2 år) i bioregionsanalys


In English

2017-03-01


Sidansvarig: Print & Media
2017-01-24

Utskriftsversion

Relaterad information

Lediga jobb Wallenbergs Stiftelse