Till umu.se

Stipendier

Rubrik

Sista ansökningsdatum

Wallenbergs resemedel


In English

löpande

Postdoktorstipendium - klimateffekter på fiskproduktion och konsument - resursinteraktioner i sjöar


In English

2017-02-27

Postdoktorstipendium - klimateffekter på kolomsättning i sjöar


In English

2017-02-27

Postdoktorstipendium - klimatpåverkan på bentiska processer nordliga sjöar


In English

2017-02-27

Postdoktorstipendium - klimateffekter på metanomsättning i sjöar


In English

2017-02-27

Postdoktorstipendium i metagenomiken hos sjöar i norra Sverige


In English

2017-02-27

Postdoktorsstipendium (2 år) i molekylär infektionsbiologi (medfödd immunitet) vid Laboratoriet för molekylär infektionsmedicin (MIMS)


In English

2017-02-27

Postdoktorstipendium vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik, Umeå


In English

2017-02-28

Two postdoctoral fellowships to investigate the structural biology of membrane complexes using cryo-electron microscopy (cryo-EM)

2017-03-01

Postdoktor (2 år) i bioregionsanalys


In English

2017-03-01

Postdoktor stipendium (2 år) i Ekologi


In English

2017-03-01

Postdoktorstipendium (1 år) i Organisk kemi/Kemisk biologi: Utveckling av kemisk metodik för identifiering av proteinbindare till bakteriella quorum-sensing-molekyler, vid Kemiska institutionen


In English

2017-03-10

Postdoktoralt stipendium inom neurobiologi vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi


In English

2017-03-21

Postdoktorstipendium (2 år) i Biokemi/Kemisk biologi –Identifiering av AMP-ylerade Proteiner i intracellulär Infektion


In English

2017-03-24

Postdokstipendium i kryo-elektronmikroskopi och in vitro rekonstitution av humana RNA-virus replikation


In English

2017-03-31


Sidansvarig: Print & Media
2017-02-24

Utskriftsversion

Relaterad information

Lediga jobb Wallenbergs Stiftelse