Postdoktorstipendium i Optisk frekvenskamsspektroskopi

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och mer än 30 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för fysik söker en postdoktor med inriktning mot optisk frekvenskamsspektroskopi. Syftet med projektet är att optimera vår mid-infraröda Fourier transform frekvenskamsspektrometer och att använda den för precisionsmätningar av hög upplösta molekylspektra. Sista ansökningsdag är 2017-10-10.

Projektbeskrivning
Optical frequency comb spectroscopy gruppen arbetar med utveckling och tillämpningar av optisk frekvenskamsspektroskopi för bredbandig ultrakänslig detektion av molekyler i gasfas. Vi söker nu en postdoktor som är intresserad av tillämpningar av optisk frekvenskamsspektroskopi för precisionsmätningar av molekylspektra.

Syftet med detta projekt är att göra precisionsmätningar av högupplösta mid-indfraröda molekylspektra med hjälp av vår Fourier transform frekvenskamsspektrometer och bestämma parametrar av absorptionslinjer i ett brett tryck- och temperaturintervall. Vår spektrometer är baserad på en optisk parametrisk oscillator (OPO) med en Tm:fiber femtosekundslaser som en pump, en Fouriertransformsspektrometer och en absorptionscell (Opt. Lett. 41, 2541, 2016). Inom projektet ska 1) systemet optimizeras för högupplösta mätningar med hjälp av metoden som beskrivs i Phys. Rev. A 93, 021802(R), 2016, och JQSRT 204, 63–73 (2017), 2) en förstärkningskavitet implementeras för att uppnå högre absorptionskänslighet, samt 3) systematiska mätningar utföras på molekylera spektra för att producera absorptionslinjeparametrar.

Stipendiet gäller för två år med start januari 2018. Stipendiet finansieras av Knut och Alice Wallenberg Stiftelse och är på 342 000 SEK per år (stipendiet är skattefritt).

Kompentenskrav
Den sökande ska ha en doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i experimentell fysik eller motsvarande ämne. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger. Tidigare erfarenhet inom laserbaserat molekylärspektroskopi och starkt intresse för både teknisk utveckling och teori är ett krav. Den sökande bör vara mycket motiverad och ha en förmåga att forska såväl självständigt som en del av en forskargrupp. Den sökande måste kunna både tala och skriva engelska flytande.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

  1. Ett följebrev med beskrivning av tidigare forskningserfarenhet (max 2 sidor).
  2. En meritförteckning med publikationslista.
  3. Kopia av doktorsavhandlingen.
  4. Kopior av två mest relevanta publikationer.
  5. Kopior av relevanta examensbevis.
  6. En lista på universitetskurser med betyg.
  7. Kontaktuppgifter till tre referenspersoner.

Övrig information
Närmare upplysningar lämnas av biträdande universitetslektor Aleksandra Foltynowicz-Matyba, aleksandra.foltynowicz@umu.se.

Välkommen med din ansökan, märkt med Dnr FS 2.1.6-1536-17. Skicka den i pdf-format till medel@diarie.umu.se (ange dnr som ärende) senast 2017-10-10.