Postdoktorstipendium i Optisk frekvenskamsspektroskopi

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och mer än 30 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för fysik söker en postdoktor med inriktning mot optisk frekvenskamsspektroskopi. Syftet med projektet är att utveckla en mid-infraröd frekvenskamsspektrometer för tillämpningar inom förbränningsdiagnostik och miljöövervakning. Sista ansökningsdag är 2018-02-15.

Projektbeskrivning
Optical frequency comb spectroscopy gruppen arbetar med utveckling och tillämpningar av optisk frekvenskamsspektroskopi för bredbandig ultrakänslig detektion av molekyler i gasfas. Vi söker nu en postdoktor som är intresserad av att utveckla mid-infraröd optisk frekvenskamsspektrometer för tillämpningar inom förbränningsdiagnostik och miljöövervakning. Systemet kommer att baseras på en skillnadsfrekvens­källa med en Yb: fiberlaser som en pump (Opt. Lett. 42, 1748, 2017), och en kavitetförstärkt Vernier spektrometer (Appl. Phys. B 123, 210, 2017). Den första delen i projektet är att utveckla Vernier spektrometern och optimera dess prestanda med hjälp av kalibrerade gasprover. I nästa fas kommer systemet att optimeras för mätning av spektra vid hög temperatur i lågor och för detektion av växthusgaser och atmosfäriska ämnen i luften.

Stipendiet gäller för två år med start januari 2018. Stipendiet finansieras av Knut och Alice Wallenberg Stiftelse och är på 342 000 SEK per år (stipendiet är skattefritt).

Kompentenskrav
Den sökande ska ha en doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i experimentell fysik eller motsvarande ämne. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger. Praktisk erfarenhet inom och starkt intresse för utveckling av laserbaserade spektroskopiska system är ett krav. Den sökande bör vara mycket motiverad och ha en förmåga att forska såväl självständigt som en del av en forskargrupp. Den sökande måste kunna både tala och skriva engelska flytande.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

  1. Ett följebrev med beskrivning av tidigare forskningserfarenhet (max 2 sidor).
  2. En meritförteckning med publikationslista.
  3. Kopia av doktorsavhandlingen.
  4. Kopior av två mest relevanta publikationer.
  5. Kopior av relevanta examensbevis.
  6. En lista på universitetskurser med betyg.
  7. Kontaktuppgifter till tre referenspersoner.

Övrig information
Närmare upplysningar lämnas av biträdande universitetslektor Aleksandra Foltynowicz-Matyba aleksandra.foltynowicz@umu.se

Välkommen med din ansökan, märkt med Dnr FS 2.1.6-1537-17. Skicka den i pdf-format till medel@diarie.umu.se (ange dnr som ärende) senast 2018-02-15