Postdoktorstipendium vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och mer än 30 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Ett stipendium för postdoktorala studier utannonseras härmed vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik, Umeå universitet. Institutionen (www.medchem.umu.se) erbjuder en vetenskapligt stimulerande internationell forskningsmiljö med god tillgång till avancerad utrustning och teknikplattformar. Institutionen är lokaliserad till Kemiskt Biologiskt Centrum (www.kbc.umu.se).
Stipendiet är för 2 år (1+1).

Projektbeskrivning
Omkring hälften av jordens befolkning är infekterad med bakterien Helicobacter pylori. De flesta får inga symptom men hos vissa kan infektionen orsaka magsår eller magcancer. Om infektionen inte behandlas kvarstår den hela livet. Syftet med vår forskning är att analysera värdcellsrespons som orsakas av de yttermembranvesiklar som avsöndras från H. pylori-bakterien. Projektet innefattar odling av både H. pylori och eukaryota celler, isolering av yttermembranvesiklar med densitetscentrifugeringar och att med biokemiska och molekylärbiologiska metoder karaktärisera dessa och värdcellsrespons. I projektet ingår att tillgodogöra sig relevant vetenskaplig litteratur samt att självständigt planera och utföra experiment samt att sammanställa och analysera data.

Kontakt: Docent Anna Arnqvist, anna.arnqvist@umu.se

Kvalifikationer
Godkända sökanden har en doktorsexamen, eller motsvarande, inom molekylärbiologi, mikrobiologi eller biokemi. Den sökande bör ha omfattande experimentell erfarenhet av molekylärbiologiska och biokemiska metoder. Meriterande är erfarenhet av mikroskopitekniker och särskilt fluorescensmikroskopi. Personen ska kunna verka både självständigt såväl som fungera i grupp, och ha goda kunskaper i det engelska språket.

Ansökan
Ansökan ska innehålla (1) CV med full publikationslista och kopior av relevanta examensbevis, (2) en beskrivning av tidigare forskningserfarenheter, (3) ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av projektet och vad du kan bidra med (max en A4) samt (4) kontaktuppgifter till två referenspersoner

Välkommen med din ansökan, märkt med dnr FS 2.1.6-1663-17. Skicka den till medel@diarie.umu.se (ange dnr som ärende) eller till Umeå universitet, Registrator, 901 87 Umeå, senast 2017-10-30