Postdoktorstipendium vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik, Umeå

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 31 500 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Ett stipendium för postdoktorala studier utannonseras härmed vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik, Umeå universitet. Institutionen (www.medchem.umu.se) vid Kemiskt Biologiskt Centrum (www.kbc.umu.se) erbjuder en vetenskapligt stimulerande internationell forskningsmiljö med god tillgång till avancerad utrustning och teknikplattformar. Stipendiet är för 5 månader.

Projektbeskrivning
Omkring hälften av jordens befolkning är infekterad med bakterien Helicobacter pylori. De flesta får inga symptom men hos vissa kan infektionen orsaka magsår eller magcancer. Om infektionen inte behandlas kvarstår den hela livet. Syftet med vår forskning är att analysera hur H. pylori bakterien anpassar sig till sin omgivning. Projektet innefattar odling av H. pylori, samt isotopbaserade analyser av syra-känslighet och bindningsstyrka. I projektet ingår att tillgodogöra sig relevant vetenskaplig litteratur samt att självständigt planera och utföra experiment samt att sammanställa och analysera data.

Kontakt: Prof. Thomas Borén, thomas.boren@umu.se

Kvalifikationer
Godkända sökanden har en doktorsexamen, eller motsvarande kompetens inom mikrobiologi och/eller biokemi. Erfarenhet av att hantera mikroorganismer krävs. Den sökande bör ha experimentell erfarenhet av mikrobiologiska och biokemiska metoder. Meriterande är erfarenhet av mikroskopitekniker, isotopanalyser samt biologisk statistik. Personen ska fungera självständig såväl som fungera i grupp, och ha kunskaper i det engelska språket.

Ansökan
Stipendiet sträcker sig över sex månader. För att kunna söka får du inte tidigare ha varit anställd vid Umeå universitet. Ansökan ska innehålla (1) CV med full publikationslista och kopior av relevanta examensbevis, (2) en beskrivning av tidigare forskningserfarenheter, (3) ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av projektet och vad du kan bidra med (max en A4) samt (4) kontaktuppgift till referensperson.

Välkommen med din ansökan, märkt med dnr FS 2.1.6-1950-17. Skicka den till medel@diarie.umu.se (ange dnr som ärende) eller till Umeå universitet, Registrator, 901 87 Umeå, senast 2017-12-08.