Till umu.se

Postdoktorstipendium i biofysik (2 år)

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Mer än 4 100 medarbetare och 32 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet, söker en postdoc i biofysik för ett forskningsprojekt som syftar till att belysa rollen av glykosaminoglykaner vid upptag inträde och utsöndring av virus från en värdcell.

Uppgifter
Ditt projekt kommer att använda biofysiska, biokemiska och cellbiologiska tekniker. Huvuddelen innebär att man utför experiment med partikelspårning med hjälp av live-cell mikroskopi för att spåra virus som fäster vid cellytan. TIRF och Spinning disc är de huvudsakliga mikroskopiteknikerna.

Utöver detta kommer du också att använda med in vitro-modeller av cellytan för att utföra virusmembran-interaktionsstudier med användning av ytbaserade avkänningsdetekterings-instrument (t ex TIRF, SPR) för att komplementera experimenten med live-cell mikroskopi.

Kvalifikationer
Den sökaden ska ha doktorsexamen i ingenjörsvetenskap eller naturvetenskap med inriktning mot biofysik, cellbiologi, biovetenskap eller närbesläktade discipliner. Kompetens inom fluorescensmikroskopi, spårning av enskilda partiklar / molekyler och bildanalys är meriterande.

Förmåga att självständigt planera experiment, utveckla metoder och genomföra analyser, och sammanfatta resultat på engelska är ett krav.

Den sökaden förväntas kunna bedriva forskningen på ett mycket självständigt sätt och att även att ansöka om egen finansiering. Dessutom bör det finnas en dokumenterat god förmåga att arbeta i en tvärvetenskaplig miljö vid gränssnittet mellan fysik, kemi och biologi och att samarbeta med andra forskningsgrupper.

Information om forskningsmiljön
Medicinska fakulteten, som består av 13 avdelningar, ansvarar för biomedicinsk forskning och kurser inom sjukvård och hälsovård och har omfattande forskarutbildning i mer än 80 ämnen.

Detta postdocprojekt kommer att genomföras i en forskargrupp vid Institutionen för klinisk mikrobiologi och Wallenberg centrum för molekylär medicin (www.wcmm.umu.se) under ledning av Marta Bally. Gruppen fokuserar på studier av biologiska nanopartiklar (virus och exosomer), på deras interaktioner med cellulära membran och på förhållandet mellan deras egenskaper och deras biologiska funktion.

Stipendiet omfattar två år och tillhandahålls av WCMM (Wallenberg Center for Molecular Medicin).

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

  1. En summering på maximalt en sida där dina specifika kvalifikationer och motivation för positionen beskrivs
  2. Bifogad kopia av doktorsexamen
  3. Curriculum Vitae ska innehålla en fullständig lista över publikationer
  4. Rekommendationsbrev och namn på minst 2 referenspersoner.

För frågor, vänligen kontakta:
Marta Bally, Institutionen för klinisk mikrobiologi, E-post: marta.bally@umu.se

Din ansökan, märkt med dnr FS 2.1.6-199-18, skall vara inkommen till medel@diarie.umu.se och marta.bally@umu.se (ange dnr som ärende) eller till Umeå universitet, Registrator, 901 87 Umeå, senast den 2018-02-28.