2 st postdoktorala stipendier i cancerbiologi med fokus på EMT-processen vid Umeå centrum för molekylär medicin

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 31 500 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Umeå center för molekylär medicin (UCMM) (www.ucmm.umu.se), är en interaktiv och tvärvetenskaplig forskningsmiljö där ett flertal forskargrupper studerar områden med biologisk och medicinsk relevans. Lokaliserad i en miljö av olika biomedicinska laboratorier bildar UCMM en kreativ och interaktiv enhet för spjutspets biomedicinsk forskning.

Två postdoktorala stipendier utlyses i professor Lena Gunhagas forskargrupp vid Umeå universitet. Forskargruppen har erfarenhet av att dissekera molekylära mekanismer som reglerar olika neurobiologiska processer (t ex Sjödal et al., Dev. Cell, 2007; Pandit et al., Development 2015). Vi söker nu motiverade kandidater till dessa postdoktorala stipendier inom cancerbiologi och molekylärbiologi i relation till utvecklingsbiologi. Den ideala kandidaten förväntas agera både självständigt och som en del av ett interaktivt team.

Stipendierna är tidsbegränsad till 1 år med möjlighet till 1 års förlängning.
Tillträde: snarast möjligt

Projektbeskrivning
Fokus ligger på att förstå de molekylära mekanismer som reglerar epitelial-till-mesenkymal-transtion (EMT) processen. Projektet kommer att använda utvecklingsbiologiska processer som model system för att studera EMT, med möjlighet att validera våra resultat i etablerade in vitro och in vivo cancer modeller. Sökande kommer framförallt att utföra funktionella experiment såsom cell- och vävnadskulturer men även in ovo elektroporering samt analysera relevanta musmutanter. Studierna involverar vanligt förekommande metoder inom utvecklings- och molekylärbiologi, bla immunohistokemi, in situ hybridisering, qRT-PCR, statisktiska analyser och bildhantering, samt evaluering av RNAseq data.

Kvalifikationer
För behörighet krävs doktorsexamen inom cancer-, molekylär- eller utvecklingsbiologi, samt godkänd försöksdjurskurs. De sökande förutsätts ha en gedigen teoretisk och praktisk bakgrund i molekylär och cellbiologi. Praktisk erfarenhet av att arbeta med funktionella cancer (EMT) modeller, vertebrata embryonala modellsystem, molekylära och cellbiologiska metoder, live-imaging och RNAseq är en fördel. Goda kunskaper i engelska både skriftliga och muntliga förutsätts, samt god datorvana (Photoshop, Word, Excel). Dessutom tillmäts färdigheter som ordningssinne, självständighet, samarbetsförmåga och problemlösning stor vikt.

Övriga kvalifikationer
En internationell post-doc inom cancerbiologi, molekylärbiologi, utvecklingsbiologi eller liknande är meriterande.

För att ansöka om denna position, skicka in en PDF- eller Word-fil (max 6 sidor) innehållande;

  1. Sökandes forskningsintresse, erfarenhet och lämplighet för detta stipendie,
  2. CV inkluderande metoder som sökande behärskar,
  3. Namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner där den yrkesmässiga relationen till sökande är angivet.

Vid frågor, vänligen kontakta: Prof. Lena Gunhaga, UCMM, lena.gunhaga@umu.se, 070-262 18 79.

Välkommen med din ansökan, märkt med dnr FS 2.1.6-2079-17. Skicka den till medel@diarie.umu.se (ange dnr som ärende) senast 2018-01-31.

Vi ser fram emot din ansökan!