Postdoktorsstipendium – DNA replikation hos jäst

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 31 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Vi erbjuder ett post-doc stipendium i vår forskargrupp vid Umeå Universitet, Sverige. Vi är intresserade av funktionella och strukturella studier av DNA polymeras epsilon från S. cerevisiae och använder oss av en kombination av röntgenkristallografi, biokemi och genetik.

Stipendiaten kommer att delta i ett projekt där vi vill förstå på molekylär nivå hur DNA polymeras epsilon bygger DNA med hög nogrannhet och hög processivitet. Dessa studier involverar också hur Pol epsilon bygger leading strand vid DNA replikationen hos eukaryota celler. Studierna innebär konstruktion av expressionsplasmider, överuttryck av protein och rening av de proteiner som ska studeras. I projektet kan det också ingå jästgenetik, mätning av mutationshastigheter samt röntgenkristallografi beroende på stipendiatens bakgrund. Våra strukturella studier komplementeras med biokemiska studier av DNA polymeras epsilon och andra proteiner som deltar vid replikationen eller DNA repair.

Kvalifikationer:
Vi vill att stipendiaten skall ha en Ph.D. inom strukturbiologi, biokemi, molekylärbiologi, kemi, genetik eller närliggande disciplin. Sökanden med en stark bakgrund inom protein och nukleinsyra biokemi uppmanas att söka. Goda färdigheter att uttrycka sig skriftligt och muntligt på engelska är ett krav.

Sökande kan kontakta Erik Johansson (DNA replication group), erik.johansson@medchem.umu.se 
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik
Hemsida: www.medchem.umu.se/english/research/principal-investigators/johansson/

Komplett ansökan, i en Pdf, märkt med diarienummer FS 2.1.6-2166-17 ska vara inskickad till medel@diarie.umu.se senast 2018-02-01.