Postdoktoralt stipendium (två år) i medfödd immunologisk signalering

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 31 500 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Vi söker en postdoktor i medfödd immunologisk signalering till Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet. Stipendiet är tidsbegränsat till två år med start 1:a februari 2018.

Institutionen för Molekylärbiologi har idag ca 200 medarbetare. Institutionens huvuduppgifter är forskning och forskarutbildning, grundutbildning och samverkan med det omgivande samhället, och institutionen tillhör både den teknisk-naturvetenskapliga och den medicinska fakulteten. Institutionens forskning och utbildning innefattar flera molekylärbiologiska områden inom naturvetenskap och medicin: cellbiologi, mikrobiologi, infektionsbiologi, tumörbiologi och neurobiologi samt genetiska modellorganismer (dock ej växter). För mer information, se: www.molbiol.umu.se

Projektet
Gruppen studerar hur delar av tarmen och tarmbakterier reglerar och reagerar på den dynamiska förekomsten av extracellulärt ATP, en endogen signal för fara (DAMP) vid infektion och sterila inflammationer. Projektet syftar till att beskriva det transkriptionella svaret på extracellulärt ATP från tarmepitelceller.

Det aktuella postdoktorprojektet kommer att innebära experimentellt arbete och bioinformatiska analyser, designa experiment och presentera resultat samt hjälpa till vid handledning av studenter.

Projektet är placerat i Andrea Puhars forskningsgrupp vid Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS) vid Institutionen för Molekylärbiologi, Umeå Universitet.

Kvalifikationer
Du måste ha en universitetsexamen motsvarande en doktorsexamen (PhD) från ett europeiskt universitet vid tidpunkten för rekryteringen. Du bör vara mycket motiverad, ha mycket god kommunikationsförmåga och förmågan att samverka i ett team.

Du måste ha tidigare erfarenhet av cellodling (inklusive: odling av tarmepitelceller), mikrobiologiska analyser (inklusive: erfarenhet av att jobba med Shigella), molekylärbiologiska tekniker (inklusive: beredning av KO-cellinjer med CRISPR/Cas9, beredning av bakteriestammar), biokemiska tekniker (inklusive: RNA-rening från humana celler samt bakterieceller, luminescensanalyser), programmering och bioinformatisk analys (inklusive: RNA-Seq, genom-assembly i bakterier). Mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift är ett krav.

Ansökan
Ansökan ska innehålla ett personligt brev, ett CV med komplett publikationslista, kopia av bevis om doktorsexamen och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner. Vi ser gärna att ansökan skrivs på engelska.

Närmare upplysningar lämnas av Andrea Puhar, andrea.puhar@umu.se

Välkommen med din ansökan, märkt med diarienummer FS 2.1.6-2174-17. Skicka den till medel@diarie.umu.se (ange dnr som ärende) eller till Umeå universitet, Registrator, 901 87 Umeå, senast 2018-01-09.