Postdoktoralt stipendium i pankreas-cancerforskning vid Institutionen för strålningsvetenskaper och Wallenberg Centrum för Molekylär Medicin

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Mer än 4 100 medarbetare och 32 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Vi söker en postdoktor för studier av pankreascancer vid Institutionen för strålningsvetenskaper vid Umeå universitet. Stipendiet omfattar två år med start februari 2018 eller enligt överenskommelse.

Projektet bedrivs vid Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM) vid Umeå universitet. WCMM ingår i en nationell plan för att Sverige ska återta sin världsledande position inom medicinsk forskning (wcmm.umu.se). Bakom centrumet står Knut och Alice Wallenbergs stiftelse tillsammans med bland andra Umeå universitet, Västerbottens läns landsting, Kempestiftelserna och Cancerforskningsfonden i Norrland. Inom WCMM kommer lokala och nationella nätverk att utvecklas, där postdoktorer bereds goda möjligheter att interagera med forskare inom den egna och andra forskargrupper.

Beskrivning av projektet
Pankreascancer har en mycket hög dödlighet och i dagsläget finns inga effektiva behandlingsmetoder att tillgå. Unikt för sjukdomen är det uttalade fibrotiska stroma som omger tumörcellerna. Tumörstromat består av ett extracellulärmatrix (ECM) och fibroblaster som tillsammans förser cancercellerna med viktiga signaler som reglerar tumörtillväxten. I tumörens närhet finns även bakterier av olika typer, och tillsammans med den immunrespons de genererar påverkar de cancercellernas biologi. Sammantaget gör detta tumörstromat intressant ur ett behandlingsperspektiv, men avsaknaden av kunskap om stromats komplexitet har försvårat utvecklingen av läkemedel som angriper tumörstromat. I detta projekt kommer bakteriers roll i patofysiologin av pankreascancer att studeras. Med metagenomik och olika visualiseringsmetoder kommer de bakteriearter som är överrepresenterade hos pankreascancerpatienter att identifieras. Den patofysiologiska rollen för dessa arter och subtyper kommer sedan att undersökas i musmodell och i en tredimensionell organoidplattform. Projektets övergripande syfte är att identifiera och utforska viktiga interaktioner mellan cancerceller och det omgivande mikrobiotan, samt att utveckla nya terapeutiska strategier som angriper tumörsjukdomen genom att selektivt blockera dessa interaktioner.

Behörighetskrav och övriga önskvärda kvalifikationer
Den sökande skall för att vara behörig ha doktorsexamen inom ett för uppgiften relevant ämnesområde vid tidpunkten för rekryteringen.

Vi söker en välkvalificerad och högt motiverad medarbetare som tidigare deltagit i intressant och produktiv forskning och som har förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med övriga forskargruppen. En stark bakgrund inom mikrobiologi och immunologi är önskvärd. Uppgiften kräver mycket goda kunskaper i engelska, såväl i tal som i skrift samt god förmåga till kommunikation.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

  • En kort beskrivning av dina forskningsintressen (max A4 sida) och varför du är intresserad av stipendiet.
  • En meritförteckning (CV) inkluderande lista av laboratorieteknisk expertis samt publikationslista.
  • Kopior av examensbevis och elektonisk kopia av doktorsavhandlingen.
  • Kontaktuppgifter till två referenspersoner. 

Din ansökan, märkt med dnr FS 2.1.6-70-18, skall vara inkommen till medel@diarie.umu.se (ange dnr som ärende) eller till Umeå universitet, Registrator, 901 87 Umeå, senast den 2018-02-15.

Upplysningar:
För ytterligare information, vänligen kontakta biträdande lektor Daniel Öhlund via e-post daniel.ohlund@umu.se

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Välkommen med din ansökan!