Postdoktoralt stipendium (två år) i molekylär mikrobiologi

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Mer än 4 100 medarbetare och 32 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Vi söker en motiverad postdoktor i molekylär mikrobiologi till Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet. Stipendiet är tillfälligt under två år med start april 2018 eller enligt överenskommelse.

Institutionen för molekylärbiologi har idag ca 200 medarbetare. Institutionens huvuduppgifter är forskning och forskarutbildning, grundutbildning och samverkan med det omgivande samhället, och institutionen tillhör både den teknisk-naturvetenskapliga och den medicinska fakulteten. Institutionens forskning och utbildning innefattar flera molekylärbiologiska områden inom naturvetenskap och medicin: cellbiologi, mikrobiologi, infektionsbiologi, tumörbiologi och neurobiologi. För mer information, se: www.molbiol.umu.se

Projektet
Stipendiaten kommer att undersöka rollen hos övergripande kontrollsystem som styr både transkription och translation hos Pseudomonas putida, vilket är en vanligt förekommande bakterie i jord och vatten. Fokus ligger på molekylära mekanismer som styr stressrespons vid svältbetingelser och övergripande kontrollsystem samverkar med Hfq/Crc-medierad reglering av translation. Forskningsprogrammet inkluderar utveckling och optimering av avancerade genetiska och biokemiska metoder. Projektet är baserat vid professor Victoria Shinglers laboratorium, Institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet.

Kvalifikationer
Stipendiaten måste ha en doktorsexamen vid tidpunkten för rekryteringen inom molekylärbiologi. Sökande bör vara mycket god i både muntlig och skriftlig kommunikation på engelska. Stipendiaten måste ha goda kunskaper om standard molekylärbiologi och biokemiteknik inklusive DNA-kloning, proteinproduktion och rening. Vidare måste den sökande visa kunskaper i mikrobiologi. Särskilt kvalificerade för den framgångsrika kandidaten är dokumenterad kompetens inom forskningsområden som rör biokemisk och genetisk analys av Pseudomonas bakterier, och in vitro analyser av transkription och translationsprocesser hos bakterier är ansedd som en fördel.

För mer information
Kontakta professor Victoria Shingler, vicky.shingler@umu.se

Ansökan
Ansökan ska innehålla 1) ett personligt brev, och 2) CV med komplett publikationslista, kopia av bevis om doktorsexamen och kontaktuppgifter på minst två referenspersoner. Vi ser gärna att ansökan skrivs på engelska.

Välkommen med din ansökan, märkt med diarienummer FS 2.1.6-87-18. Skicka den till medel@diarie.umu.se (ange dnr som ärende) eller till Umeå universitet, Registrator, 901 87 Umeå, senast 2018-02-05.