Stipendier

Rubrik

Sista ansökningsdatum

Wallenbergs resemedel


In English

Löpande

Postdoktoralt stipendium (2 år) inom syntetisk läkemedelskemi – Design och syntes av peptidomimetika mot antimikrobiell resistens


In English

2018-06-08

Postdoktorsstipendium (2 år) i organisk kemi/kemisk biologi. Utveckling av kemisk metodik för anrikning av AMP-ylerade proteiner vid Kemiska institutionen


In English

2018-06-08

Postdoktoralt stipendium (2 år) inom geokemi


In English

2018-06-15

Postdoktoralt stipendium (två år) i molekylär infektionsbiologi (medfödd immunitet) vid Laboratoriet för molekylär infektionsmedicin (MIMS)


In English

2018-06-20

Postdoktoralt stipendium (2 år) – Kemo-optogenetik


In English

2018-06-25

Postdoktoralt stipendium (2 år) inom syntetisk läkemedelskemi vid Umeå universitet


In English

2018-06-25

Postdoktorsstipendium i experimentell fysik


In English

2018-06-29

Fem postdoktorstipendier i experimentella genomikstudier av transmissionen av malaria


In English

2018-07-27

Postdoktor stipendium (2 år) i interaktionen mellan plastider och ljussignalvägar


In English

2018-07-31

Postdoktor stipendium (2 år) i reglering av blomningsgenen LEAFY


In English

2018-07-31

Postdoktor stipendium (2 år) i växters cell och molekylärbiologi


In English

2018-07-31


Relaterad information

Lediga jobb Wallenbergs Stiftelse