Umeå universitet möter Margot Wallström

Demokratins globala utmaningar och möjligheterna för en feministisk politik. Det är två av de frågor som utrikesminister Margot Wallström (s) kommer att få diskutera med universitetets forskare under Umeå universitet möter, den 1 juni.

– Det är väldigt roligt att Margot Wallström kommer hit mitt under valrörelsen och ger sin syn på de globala utmaningar som vi och inte minst demokratin står inför, säger Malin Rönnblom, statsvetare vid Umeå universitet som är en av initiativtagarna till Umeå universitet möter.

Sveriges utrikesminister Margot Wallström, som även är hedersdoktor vid Umeå universitet.

Hon nämner bland annat frågor om flyktingsituationen, om kapprustning och om hur odemokratiska krafter kan få fäste i länder vi betraktar som demokratier. Sen vill hon även att Margot Wallström ska ge sin syn på Metoo-uppropet, på hur hon ser på genomslaget ur ett internationellt perspektiv, samt hur hon vill gå vidare när det gäller utveckling av en feministisk politik nationellt och internationellt.

Margot Wallström är sedan 2010 hedersdoktor vid Umeå universitet.

I samtalet medverkar:

Anna-Britt Coe, sociologi.

Anna-Britt Coe, docent vid Sociologiska institutionen. Hon forskar om sociala rörelser och aktivistorganisationer, och hur dessa grupperingar mobiliserar sig och påverkar samhälle och politik.

Hon har studerat aktivism bland kvinnor och unga människor i Latinamerika och Sverige, med inriktning mot sexuella och reproduktiva rättigheter, ojämlikhet mellan könen och otrygghet.

Elisabeth Olivius, freds- och konfliktstudier.

Elisabeth Olivius, universitetslektor och forskare i freds- och konfliktstudier vid Statsvetenskapliga institutionen. Hennes forskning undersöker hur könade maktrelationer produceras och omformas under konflikter, migration och fredsbyggande. Just nu studerar hon exempelvis hur kvinnoorganisationer arbetar för att påverka fredsprocesser och fredsbyggande i Myanmar (Burma), och hur deras aktivism bidrar till att förändra både föreställningar om kvinnors plats i samhället samt om vilken typ av fred som ska byggas.

Emma Kohl
Ebba Kohl, student.

Ebba Kohl, student vid samhällsvetarprogrammet med inriktning på freds och konfliktstudier. Hon är reseansvarig för Umeås Utrikespolitiska förening som är en politiskt obunden ideell förening som strävar efter att öka medvetenheten om utrikespolitiska frågor.

Hon har även arbetat i Myanmar (Burma) med att undervisa i demokrati och mänskliga rättigheter. Ett projekt som samlar elever från landets konfliktdrabbade minoriteter och utbildar dem till att bli aktiva samhällsmedborgare. Ämnen som hon är intresserad av är utrikespolitik, feministisk politik och klimat politik.

Tid: Fredag 1 juni, kl. 12.00-13.00.
Plats: Campusdammen (vid dåligt väder, Universum)
Moderator: Sverker Olofsson, journalist


Umeå universitet möter

Om Umeå universitet möter:

Demokrati är ett övergripande tema för Umeå universitet under hela valåret 2018. I samtalsserien ”Umeå universitetet möter” träffar några av landets ledande politiker några av våra egna forskare. Samtalen är öppna för allmänheten, och gymnasieelever och förstagångsväljare bjuds särskilt in att sitta i publiken.

En ambition med samtalsserien är att bidra till en plattform för samtal. Fokus ska ligga på viktiga politiska frågor – men också på möjliga strategier framåt.

Samtalen kommer att direktsändas på Umeå universitets Facebooksida.


27 mars 2018

”Fake news” i fokus när mötte Moderaternas nya partiledare Ulf Kristersson

Forskarna i samtalet med Ulf Kristersson: Lena Berggren, Historia; Annika Egan Sjölander, Medier och kommunikation; Jonas Nilsson, Filosofi; Annakarin Nyberg, Informatik 

Moderatorerna:
Sverker Olofsson, journalist och Malin Rönnblom, statsvetare.

16 mars 2018

Succé för Umeå universitet möter

Succé för Umeå universitet möter

Det var fullsatt i ljusgården i Lärarhuset när kultur och demokratiminister Alice Bah Kuhnke besökte Umeå universitet och samtalsserien Umeå universitet möter. Under serien möter höga företrädare för de politiska partierna forskare vid Umeå universitet. Läs hela nyheten


Kontakt

Jonas Ericson, projektledare, Kommunikationsenheten
Telefon: 090-786 99 45
E-post: jonas.ericson@umu.se