Till umu.se

Umeå universitet möter - ny samtalsserie där ledande politiker möter våra forskare

Under den rubriken bjuds några av Sveriges ledande politiker in till publika samtal med våra forskare. Först ut är Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. - Vi vill skapa en plats för att vända och vrida på de svåra politiska frågorna, säger en av initiativtagarna, Malin Rönnblom, statsvetare.

Under valåret 2018 arbetar Umeå universitet med temat demokrati och en ambition är att bidra till en plattform för samtal. Fokus ska ligga på viktiga politiska frågor – men också på möjliga strategier framåt. Därför startas nu samtalsserien ”Umeå universitetet möter”, där några av landets ledande politiker träffar några av våra egna forskare.

Samtalen är öppna för allmänheten och gymnasieelever och förstagångsväljare bjuds särskilt in att sitta i publiken.

- Det är viktigt att det politiska samtalet förs i hela landet och det är framsynt av Umeå universitet att fokusera på demokrati ett valår som detta, säger moderator Sverker Olofsson.

- Umeå universitet vänder sig utåt, mot samhällsmedborgarna, och här får nationellt ledande politiker tala i ett geografiskt sammanhang som ofta framställs som perifert, säger Malin Rönnblom. Dessutom, dagens politiska samtal präglas allt för ofta av lättköpta poänger och konfrontation och det råder brist på sammanhang där demokratins utmaningar kan få ett utrymme. Med ”Umeå universitet möter” vill vi skapa ett sådant utrymme.

Samtalen kommer att direktsändas på Umeå universitets Facebooksida.

Moderatorer: Sverker Olofsson, journalist, och Malin Rönnblom, statsvetare.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke

Fredag 16 mars, kl. 12.00–13.00.
Ljusgården, Lärarutbildningshuset.
Med forskare: Sara Edenheim, UCGS; Katrin Holmqvist-Sten, Konsthögskolan; Katarina Pierre, Bildmuseet.

Partiledare Ulf Kristersson

Tisdag 27 mars, kl. 17.00-18.30.
Plats ännu ej fastställt
Med forskare: Lena Berggren, Historia; Annika Egan Sjölander, Medier och kommunikation; Jonas Nilsson, Filosofi; Annakarin Nyberg, Informatik 

Kontakt:

Jonas Ericson, projektledare, Kommunikationsenheten
Telefon: 090-786 99 45
E-post: jonas.ericson@umu.se


Umeå universitet möter
Partiledare (M) Ulf Kristersson

Tisdag 27 mars, kl. 17.00-18.30
Plats ännu ej fastställt

Med forskare: Lena Berggren, Historia; Annika Egan Sjölander, Medier och kommunikation; Jonas Nilsson, Filosofi; Annakarin Nyberg, Informatik

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke

Fredag 16 mars, kl. 12.00–13.00. Fri entré!
Ljusgården, Lärarutbildningshuset

Med forskare: Sara Edenheim, UCGS
Katrin Holmqvist-Sten, Konsthögskolan
Katarina Pierre, Bildmuseet.