Till umu.se

Umeå universitet möter Margot Wallström

Demokratins globala utmaningar och möjligheterna för en feministisk politik. Det är två av de frågor som utrikesminister Margot Wallström (s) kommer att få diskutera med universitetets forskare under Umeå universitet möter, den 1 juni.

– Det är väldigt roligt att Margot Wallström kommer hit mitt under valrörelsen och ger sin syn på de globala utmaningar som vi och inte minst demokratin står inför, säger Malin Rönnblom, statsvetare vid Umeå universitet som är en av initiativtagarna till Umeå universitet möter.

Sveriges utrikesminister Margot Wallström

Hon nämner bland annat frågor om flyktingsituationen, om kapprustning och om hur odemokratiska krafter kan få fäste i länder vi betraktar som demokratier. Sen vill hon även att Margot Wallström ska ge sin syn på Metoo-uppropet, på hur hon ser på genomslaget ur ett internationellt perspektiv, samt hur hon vill gå vidare när det gäller utveckling av en feministisk politik nationellt och internationellt

Utrikesminister Margot Wallström (S)

Tid: Fredag 1 juni, kl. 12.00-13.00.
Plats: Campusdammen (vid dåligt väder, Universum)

Moderator:
Sverker Olofsson, journalist

Om Umeå universitet möter: 
Inför valet 2018 arrangerar vi en rad samtal mellan några av våra forskare och politiker där demokrati står i centrum.

Under valåret 2018 arbetar Umeå universitet med temat demokrati och en ambition är att bidra till en plattform för samtal. Fokus ska ligga på viktiga politiska frågor – men också på möjliga strategier framåt. Därför startas nu samtalsserien ”Umeå universitetet möter”, där några av landets ledande politiker träffar några av våra egna forskare.

Samtalen är öppna för allmänheten och gymnasieelever och förstagångsväljare bjuds särskilt in att sitta i publiken.

- Det är viktigt att det politiska samtalet förs i hela landet och det är framsynt av Umeå universitet att fokusera på demokrati ett valår som detta, säger moderator Sverker Olofsson.

- Umeå universitet vänder sig utåt, mot samhällsmedborgarna, och här får nationellt ledande politiker tala i ett geografiskt sammanhang som ofta framställs som perifert, säger Malin Rönnblom. Dessutom, dagens politiska samtal präglas allt för ofta av lättköpta poänger och konfrontation och det råder brist på sammanhang där demokratins utmaningar kan få ett utrymme. Med ”Umeå universitet möter” vill vi skapa ett sådant utrymme.

Samtalen kommer att direktsändas på Umeå universitets Facebooksida.


Umeå universitet möter

Kontakt

Jonas Ericson, projektledare, Kommunikationsenheten
Telefon: 090-786 99 45
E-post: jonas.ericson@umu.se


27 mars 2018

”Fake news” i fokus när mötte Moderaternas nya partiledare Ulf Kristersson

Forskarna i samtalet med Ulf Kristersson: Lena Berggren, Historia; Annika Egan Sjölander, Medier och kommunikation; Jonas Nilsson, Filosofi; Annakarin Nyberg, Informatik 

Moderatorerna:
Sverker Olofsson, journalist och Malin Rönnblom, statsvetare.

16 mars 2018

Succé för Umeå universitet möter

Succé för Umeå universitet möter

Det var fullsatt i ljusgården i Lärarhuset när kultur och demokratiminister Alice Bah Kuhnke besökte Umeå universitet och samtalsserien Umeå universitet möter. Under serien möter höga företrädare för de politiska partierna forskare vid Umeå universitet. Läs hela nyheten