Till umu.se

”Fake news” i fokus när Umeå universitet möter Ulf Kristersson

Det är dags för vårt andra samtal i serien Umeå universitet möter. Gäst denna gång är Moderaternas nya partiledare Ulf Kristersson och samtalet handlar om demokrati, ”fake news” och digitaliseringens utmaningar.

Varför är dessa ämnen viktiga just nu? 

Malin Rönnblom:
– Sociala medier har blivit allt mer centrala i kommunikationen mellan politiker och väljare, samtidigt som detta medium också används för att motverka demokratiska samtal och öppenhet. Vi ser det därför som viktigt att vända och vrida på dessa frågor med demokratin som utgångspunkt.

Sverker Olofsson:
– Inget är så viktigt som demokrati just nu. Allt för ofta ser vi att de odemokratiska krafterna jobbar hårt för att vinna terräng. Inte blir det lättare att hantera av att det är de demokratiska verktygen de använder.

Varför är universitetets roll viktig i detta?

Malin Rönnblom:
– Universitetet står för bildning och kritisk granskning och vi har också forskare som är kunniga i dessa frågor, med andra ord har universitet mycket att ge när det gäller att utveckla och värna om det demokratiska samtalet.

Sverker Olofsson:
– Det är helt enkelt universitetets ansvar att föra samtal och sprida kunskap om politiska idéer.

Partiledare Ulf Kristersson (M)

Tid: Tisdag 27 mars, kl. 17.00-18.30.
Plats: Ljusgården, Lärarutbildningshuset

Forskarna i samtalet med Ulf Kristersson: Lena Berggren, Historia; Annika Egan Sjölander, Medier och kommunikation; Jonas Nilsson, Filosofi; Annakarin Nyberg, Informatik 

Moderatorerna:
Sverker Olofsson, journalist och Malin Rönnblom, statsvetare.

Om Umeå universitet möter: 
Inför valet 2018 arrangerar vi en rad samtal mellan några av våra forskare och politiker där demokrati står i centrum.

Under valåret 2018 arbetar Umeå universitet med temat demokrati och en ambition är att bidra till en plattform för samtal. Fokus ska ligga på viktiga politiska frågor – men också på möjliga strategier framåt. Därför startas nu samtalsserien ”Umeå universitetet möter”, där några av landets ledande politiker träffar några av våra egna forskare.

Samtalen är öppna för allmänheten och gymnasieelever och förstagångsväljare bjuds särskilt in att sitta i publiken.

- Det är viktigt att det politiska samtalet förs i hela landet och det är framsynt av Umeå universitet att fokusera på demokrati ett valår som detta, säger moderator Sverker Olofsson.

- Umeå universitet vänder sig utåt, mot samhällsmedborgarna, och här får nationellt ledande politiker tala i ett geografiskt sammanhang som ofta framställs som perifert, säger Malin Rönnblom. Dessutom, dagens politiska samtal präglas allt för ofta av lättköpta poänger och konfrontation och det råder brist på sammanhang där demokratins utmaningar kan få ett utrymme. Med ”Umeå universitet möter” vill vi skapa ett sådant utrymme.

Samtalen kommer att direktsändas på Umeå universitets Facebooksida.


Umeå universitet möter
Partiledare (M) Ulf Kristersson

Tisdag 27 mars, kl. 17.00-18.30
Ljusgården, Lärarutbildningshuset

Med forskare: Lena Berggren, Historia; Annika Egan Sjölander, Medier och kommunikation; Jonas Nilsson, Filosofi; Annakarin Nyberg, Informatik

16 mars 2018

Succé för Umeå universitet möter

Succé för Umeå universitet möter

Det var fullsatt i ljusgården i Lärarhuset när kultur och demokratiminister Alice Bah Kuhnke besökte Umeå universitet och samtalsserien Umeå universitet möter. Under serien möter höga företrädare för de politiska partierna forskare vid Umeå universitet. Läs hela nyheten


Kontakt

Jonas Ericson, projektledare, Kommunikationsenheten
Telefon: 090-786 99 45
E-post: jonas.ericson@umu.se