Umeå universitet möter

Demokrati är ett övergripande tema för Umeå universitet under hela valåret 2018. I samtalsserien ”Umeå universitetet möter” träffar några av landets ledande politiker några av våra egna forskare. Samtalen är öppna för allmänheten, och gymnasieelever och förstagångsväljare bjuds särskilt in att sitta i publiken.

En ambition med samtalsserien är att bidra till en plattform för samtal. Fokus ska ligga på viktiga politiska frågor – men också på möjliga strategier framåt.

1 juni 2018

Ingen detaljsida vald

27 mars 2018

Ingen detaljsida vald

Umeå universitet möter

16 mars 2018

Ingen detaljsida vald

Kontakt

Jonas Ericson, projektledare, Kommunikationsenheten
Telefon: 090-786 99 45
E-post: jonas.ericson@umu.se