Till umu.se

Informationsmaterial Umeå universitet

Tänk.

Tänk berättar om Umeå universitets forskning, utbildning och samarbeten på ett intresseväckande sätt (12,1 MB).

Nr 1:2015
Producerad: september 2015

Guiden

Karta över campus och sjukhusområdet
Fyrfärgstryck
Svensk och engelsk version, vikfolder

Producerad/uppdaterad:
Svensk, juni 2013
Engelsk, juni 2013

Guiden, svensk version, pdf (6,7 MB)
Guiden, engelsk version, pdf (6,7 MB)

Fler kartor på webben: campusorter, sjukhusområdet
Mer om Campus Umeå

UmU till fots

Självguidning runt campus

Svenska
Maj 2013
Pdf-format enbart (1,1 MB)

Alumninät

Information om Alumninät, till studenter i slutet av utbildningen och alumner.
Fyrfärgstryck
Svensk och engelsk version, baksida och framsida

Pdf-version (74 kB)

Aktum

Personaltidning
24 sidor, 4 nr/år
Svenska och engelska
 

Aktum på webben

Aktum som pdf

Äldre Aktum som pdf

Årsredovisning 2012

Fyrfärgstryck
Svensk version
A4-format

Producerad/uppdaterad:
Svensk, februari 2013
 Årsredovisning 2012 (pdf 2,1 MB)

Visionsdokument Umeå universitet 2020

Umeå universitet 2020 - Vision och mål

1 juli 2012

Planer, policydokument, regler

Handlingsplan, verksamhetsplan, utvecklingsprogram m.m.


Beställningar

Beställ informationsmaterial per e-post komm@umu.se

Kontaktinformation

Kommunikationsenheten
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, plan 4,
Universitetstorget 4

Tel:  090-786 50 70

Fax:  090-786 54 89

Kontaktformulär