Informationsmaterial Umeå universitet

Tänk. Ett vetgirigt magasin.

Tänk är Umeå universitets magasin och webbsajt med tonvikt på forskning, utbildning och samarbeten i reportage, intervjuer, filmer och bilder. Det senaste numret av Tänk har temat demokrati. Tänk finns både på svenska och engelska.

Tänk nr 1 2018Nr 1. 2018
Producerad: januari 2018


Läs TänkRead Think

Planerings- och uppföljningsdokument

Årsredovisningar, budget m. m.

Visionsdokument Umeå universitet 2020

Umeå universitet 2020 – Vision och mål

1 juli 2012

Planer, policydokument, regler

Handlingsplan, verksamhetsplan, utvecklingsprogram m.m.


Beställningar

Beställ informationsmaterial per e-post komm@umu.se

Kontaktinformation

Kommunikationsenheten
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, plan 4,
Universitetstorget 4

Tel:  090-786 50 70

Fax:  090-786 54 89

Kontaktformulär