Till umu.se

Årshögtiden vid Umeå universitet

Umeå universitets Årshögtid infaller i slutet av oktober. Då promoveras hedersdoktorer, nya professorer installeras och vetenskapliga priser delas ut. Ordet promoveras kommer av latinets promovere som betyder föra fram eller bära fram.

Hedersdoktorer

Hedersdoktor, doctor honoris causa, är en doktorstitel som fakulteterna själva kan tilldela en person enbart som en utmärkelse. Hedersdoktorn kan t.ex. anses ha betydande kontakter med universitetet, ha presterat något utomordentligt för universitetet, vara vetenskapsman från annat land eller vara någon som, genom sina prestationer, universitetet vill knyta till forskningsgemenskapen.

Promotion av hedersdoktor

Promoveringen går till på ungefär samma sätt som för en doktor, d.v.s. promotor ber hedersdoktorerna att ta emot insignierna, tecknen på värdighet: hatten/kransen, ringen och diplomet. Sedan bjuder promotor farväl. Om någon promoveras i sin frånvaro, läses namnet upp följt av uttrycket ”absens”.

Professorer

En installation av en ny professor innebär att man högtidligen sätter in personen i sitt ämbete. Professorsinstallationen är en viktig akademisk sed som finns vid samtliga universitet i Sverige. Den är också tänkt att vara ett slags forskningsinformation på så vis att man uppmärksammar det ämnesområde som berörs.

Läs mer om ceremonin

Föreläsningar

Alla nya professorer (kallade installandi) ges vid Umeå universitet tillfälle till föreläsningar där de på ett populärvetenskapligt sätt berättar om sin forskning. Även hedersdoktorerna och de personer som mottar pris i samband med årshögtiden håller föreläsningar.

Föreläsningarna hålls på förmiddagen samma dag som ceremonin. Varje föreläsning är ca 20 minuter lång och alla föreläsningar är öppna för allmänheten.

Källa: SUHF:s Akademiska högtider och traditioner


Sidansvarig: Marika Wahlberg

Utskriftsversion

Årshögtiden 2017-2020

Lördag 21 oktober 2017

Lördag 20 oktober 2018

Lördag 19 oktober 2019

Lördag 17 oktober 2020

Promotion hedersdoktor 2015

Bild: Matttias Pettersson

Kontaktinformation

Ceremonimästare
Charlotte Wiberg,
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 3

Tel:  070-201 15 40

Kontaktformulär


Skrifter från Årshögtiden

Skrifter och filmer från 2009–2016