Till umu.se

Årshögtiden 2017

Årshögtiden ägde rum den 21 oktober.

Ceremoni

Vid ceremoni i Aula Nordica promoverades 8 hedersdoktorer, 17 professorer installerades och 8 priser delades ut. H.M. Konungnen närvarade vid ceremonin.

Läs om årets hedersdoktorer, professorer och pristagare

Här kan du se ceremoni

Årshögtidens ceremoni 2017

Högtidsföreläsningar

På förmiddagen höll hedersdoktorerna, professorerna och pristagarna var sin föreläsning.

Föreläsningsprogrammet

Arktiskt seminarium till H.M. Konungens ära

Efter föreläsningarna hölls ett arktiskt seminarium, som var Umeå universitets 70-årspresent till H.M. Konungen.

Här kan du se det arktiska seminariet


Sidansvarig: Marika Wahlberg

Utskriftsversion