Till umu.se

Årshögtid 16-18 oktober

Vid årshögtiden promoverades 7 hedersdoktorer, 15 nya professorer installerades och 11 vetenskapliga priser delades ut.

Ceremoni

Årshögtidens ceremoni ägde rum kl. 17:00 i Aula Nordica.

Bildspel från VK

Bilder från Västerbottensnytt

3 dagar med populärvetenskapliga föreläsningar

16-18 oktober hölls föreläsningar i samband årshögtiden av årets hedersdoktorer, nya professorer och pristagare.

16
Torsdag
Oktober

13:00 - Universitetsbiblioteket

Överbibliotekarie Mikael Sjögren inviger universitetets utställning
om 2014 års hedersdoktorer, nya professorer och pristagare.
Hedersdoktor Britta Marakatt-Labba håller ett föredrag:
Broderade bilder och berättelser

Hörsal B, 9 tr
Norrlands universitetssjukhus

18:30 - 18:50

Genus på schemat – forskning, erfarenheter och visioner
Professor Katarina Hamberg

19:00 - 19:20

Gender, genetics and your grandchildren’s health
Professor Susan Phillips

19:30 - 19:50

Tillsammans
F d landshövding Börje Hörnlund

20:00 - 20.20

Människor med demenssjukdom– vårdens svåraste utmaning!
Professor Yngve Gustafson

Hörsal C, 9 tr
Norrlands universitetssjukhus

18:30 - 18:50

Can the greying world population continue to extend life and also stay healthy?
Docent Nawi Ng

19:00 - 19:20

Deciphering craniofacial development
Docent Amel Gritli-Linde

19:30 - 19:50

Barnallergier – om tarmens bakterier och när vårt samspel med dem spårar ur
Universitetslektor Christina West

Hörsal D, 9 tr
Norrlands universitetssjukhus

18:30 - 18:50

Luftföroreningar och KOL – allvarliga hot mot folkhälsan
Professor Anders Blomberg

19:00 - 19:20

Kost och motion i form av ett piller – ett nytt läkemedel mot typ 2-
diabetes

Professorerna Helena och Thomas Edlund

19:30 - 19:50

Narkolepsi – nya rön om hur sjukdomen uppkommer
Professor Tomas Olsson

Varje föreläsning pågår i 20 minuter med 10 minuters paus mellan varje föreläsning.
Efter föreläsningarnas slut inbjuds till mingelparty i cafeterian, 9 tr.

17
Fredag
Oktober

KB3A9
KBC-huset

13:00 - 13:20

Hur kom det sig att Umeå universitet startade samarbete med Vietnam 1000 mil bort?
Elektronikingenjör Lars Lundmark

13:30 - 13:50

Kartografi för det tjugoförsta århundradet
Docent Martin Rosvall

Hörsal F
Humanisthuset

13:00 - 13:20

Robusta metoder för skattning av kausala effekter
Docent Ingeborg Waernbaum

13:30 - 13:50

Kokboken från 1700-talet till idag
Kock Gert Klötzke

Hörsal G
Humanisthuset

13:00 - 13:20

Toxic fish – a history
Professor Nancy Langston

13:30 - 13:50

Samisk mytologi i berättande broderi
Konstnär Britta Marakatt-Labba

14:00 - 14:20

Sya, Tierp och Trosa. Om försvunna ord i ortnamn
Professor emeritus Lennart Elmevik

Varje föreläsning pågår i 20 minuter med 10 minuters paus mellan varje föreläsning.
Efter föreläsningarnas slut i KBC-huset inbjuds till förfriskningar.

18
Lördag
Oktober

Hörsal A
Lindellhallen
Samhällsvetarhuset

09:30 - 09:50

Epigenetikens kliniska betydelse
Professor Torbjörn K. Nilsson

10:00 - 10:20

DNA-byggstenar och genomets stabilitet
Professor Andrei Chabes

Paus med förfriskningar

10:40 - 11:00

Mina gubbar – och jag
Professor Christina Lindén

11:10 - 11:30

Nya hårceller – en möjlighet att återfå hörsel och balans?
Professor Diana Berggren

Hörsal B
Lindellhallen
Samhällsvetarhuset

09:30 - 09:50

Vården återtar ledarrollen i den medicinska utvecklingen
Professor Marcus Schmitt-Egenolf

10:00 - 10:20

Effekter av könshormoner i hjärnan – problem och möjligheter
Professor Marie Bixo

Paus med förfriskningar

10:40 - 11:00

Kan kirurgiska innovationer lösa problemen med att leva med stomi?
Professor Ulf Gunnarsson

11:10 - 11:30

Arbetsmiljön i hjärnans egna lilla tryckkammare
Professor Anders Eklund

Hörsal C
Lindellhallen
Samhällsvetarhuset

09:30 - 09:50

”Det är nog bara nå’t psykiskt...”
Professor Mikael Sandlund

10:00 - 10:20

Vad har egentligen en muskelsena och ögats hornhinna gemensamt?
Professor Patrik Danielson

Paus med förfriskningar

10:40 - 11:00

Biologisk sårbarhet för självmordshandlingar
Professor Jussi Jokinen

11:10 - 11:30

”Fall down seven times, get up eight”. Om begreppet resiliens
Professor Mehdi Ghazinour

Hörsal D
Lindellhallen
Samhällsvetarhuset

09:30 - 09:50

Projekt ovan molnen: Lärdomar från Mount Everest
Professor Markus Hällgren

10:00 - 10:20

“Measuring” the labour market
Professor Gauthier Lanot

Paus med förfriskningar

10:40 - 11:00

Mediehistoriens slut – mediestudiets början
Professor Pelle Snickars

11:10 - 11:30

Jämställdheten, livspusslet och det moderna arbetslivet
Professor Anne Grönlund

Varje föreläsning pågår i 20 minuter med 10 minuters paus mellan varje föreläsning.
Förfriskningar kl 10:20.


Sidansvarig: Marika Wahlberg
2014-10-20

Utskriftsversion