Till umu.se

Årshögtiden 2016

Vid årets ceremoni kommer rektor Hans Adolfsson att installeras, 7 hedersdoktorer promoveras, 16 professorer installeras och 10 priser samt 2 förtjänstmedaljer delas ut.

Årets hedersdoktorer, professorer, pristagare och medaljörer

Program

Föreläsningsprogrammet

Nedan finns programmet utifrån klockslag:

Fredag 21 oktober

10.00-10.30

INVIGNING AV UTSTÄLLNING
Överbibliotekarie Mikael Sjögren inviger 2016 års utställning om hedersdoktorer, professorer, pristagare och medaljörer. Hedersdoktor Ella Nilsson håller ett föredrag: Min resa i matriket.
Universitetsitetsbiblioteket

11.00-12.00

A ROAD TO PEACE
Fredspriskandidaten Dr. Denis Mukwege talar om vägen till fred i Kongo.
Aula Nordica

Lördag 22 oktober

9.00

INCOME AND HEALTH IN VÄSTERBOTTEN: TIME TO CALL ROBIN HOOD?
Miguel San Sebastián, professor i folkhälsovetenskap, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Samhällsvetarhuset, hörsal A

HUMANT PAPILLOMVIRUS (HPV) BETYDELSE FÖR HUVUD- OCH HALSCANCER
Eva Munck-Wikland, adjungerad professor, Karolinska institutet – Swedbanks vetenskapliga pris till Amanda och Algot Mångbergs minne
Samhällsvetarhuset, höral B

YTLIG BETRAKTELSE ÖVER IMPLANTAT; ATT VARA ELLER INTE VARA
Ann Wennerberg, professor, Malmö högskola – Sven och Maud Thureús pris
Samhällsvetarhuset, hörsal C

HUR KAN DATORMOLN FÖRHINDRA STORMAR PÅ INTERNET?
Johan Tordsson, universitetslektor, Institutionen för datavetenskap –  Nordeas vetenskapliga pris
Samhällsvetarhuset, hörsal D

IDÉHISTORIA OCH UTBILDNINGSVETENSKAP
Anna Larsson, professor i idéhistoria med utbildningsvetenskaplig inriktning, Institutionen för idé- och samhällsstudier
Humanisthuset, hörsal E

HÅLLBAR LANDSBYGDSUTVECKLING – PÅ VEMS VILLKOR?
Camilla Sandström, professor i statsvetenskap med inriktning mot miljö- och naturresurspolitik, Statsvetenskapliga institutionen
Humanisthuset, hörsal F

RÄTTVISA SKATTER - EN RÄTTIGHET?
Åsa Gunnarsson, professor, Juridiskt forum vid Umeå universitet – Görel Bohlins pris för framstående genusforskning
Humanisthuset, hörsal G

9.30

NY BEHANDLINGSMETOD MOT AGGRESSIV SPRIDNING AV CANCER
Jenny Persson, professor i basal tumörbiologi, Institutionen för molekylärbiologi
Samhällsvetarhuset, hörsal A

FRÅN CELIAKI TILL FOLKHÄLSA OCH VÄLFÄRD
Anneli Ivarsson, professor i epidemiologi och folkhälsovetenskap, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Samhällsvetarhuset, hörsal B

GLAUKOM - EN SMYGANDE FOLKSJUKDOM
Gauti Jóhannesson, med.dr., Institutionen för klinisk vetenskap - Kungliga Skytteanska Samfundets pris inom medicin
Samhällsvetarhuset, hörsal C

FILMING ELECTRONS ON THE FASTEST TIME SCALES
Laszlo Veisz, professor i fysik med inriktning mot växelverkan mellan laserljus och material, Institutionen för fysik
Samhällsvetarhuset, hörsal D

MATEN – MITT LIV
Ella Nilsson, hushållslärare och Västerbottens matambassadör, Stockholm – Filosofie hedersdoktor
Humanisthuset, hörsal E

OÖNSKADE INTRYCK DU PÅVERKAS AV
Gregory Neely, professor i psykologi med inriktning mot kognitiv psykologi, Institutionen för psykologi
Humanisthuset, hörsal F

ATT FÖRSTÅ NARKOTIKAMISSBRUK OCH DESS BEHANDLING: VETENSKAP ELLER MORALISKA VAL?
Lena Lundgren, professor, Boston University School of Social Work, USA – Filosofie hedersdoktor
Humanisthuset, hörsal G

10.00

A COMMUNITY RESPONSE TO SUICIDE PREVENTION
Fredricka L. Gilje, PhD, Montana, USA ­­­– Medicine hedersdoktor
Samhällsvetarhuset, hörsal A

PERSONCENTRERAD VÅRD OCH HÄLSOFRÄMJANDE LIVSMILJÖER FÖR ÄLDRE
David Edvardsson, professor i omvårdnad, Institutionen för omvårdnad
Samhällsvetarhuset, hörsal B

ÖGATS TIDIGA UTVECKLING I BLICKFÅNGET
Lena Gunhaga, professor, Umeå centrum för molekylär medicin - Margareta och Eric Modigs pris
Samhällsvetarhuset, hörsal C

DESIGNERS ROLL I FORDONSINDUSTRIN
Aina Nilsson Ström, f.d. Vice President Product Design på AB Volvo, Göteborg – Filosofie hedersdoktor
Samhällsvetarhuset, hörsal D

ELLIPSFENOMEN I SYDSAMISKA
Mikael Vinka, professor i samiska, Institutionen för språkstudier
Humanisthuset, hörsal E

POLYCENTRIC INFORMATION COMMONS: HOW DIGITAL PRACTICES ARE TRANSFORMING SOCIETY
Lars Mathiassen, professor, Georgia State University, USA – Filosofie hedersdoktor
Humanisthuset, hörsal F

HUR ÄR SAMHÄLLETS STÖD TILL PSYKISKT FUNKTIONSHINDRADE UTFORMAT OCH HUR FUNGERAR DET?
Urban Markström, professor i socialt arbete, Institutionen för socialt arbete
Humanisthuset, hörsal G

10.20

Paus med förfriskningar

10.40

KLAMYDIA OCH LITET ANNAT I VÅR VARDAG
Elisabet Nylander, professor i dermatologi och venereologi, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Samhällsvetarhuset, hörsal A

CHECKING OUT HEALTH CHECKS
Simon Griffin, professor, Cambridge, Storbritannien – Medicine hedersdoktor
Samhällsvetarhuset, hörsal B

HUR AVVÄPNA ANTIBIOTIKARESISTENTA BAKTERIER?
Åke Forsberg, professor i molekylär patogenes, Institutionen för molekylärbiologi
Samhällsvetarhuset, hörsal C

FRÅN FÖRGIFTADE SÄLAR TILL FLYGANDE HAVSÖRN – 50 ÅR I HAVSMILJÖNS TJÄNST
Sverker Evans, f.d. avdelningsdirektör vid Naturvårdsverket– Filosofie hedersdoktor
Samhällsvetarhuset, hörsal D

THE LAST NEWS: ART IN THE AFTERMATH OF NINE-ELEVEN
Christoph Draeger, professor i fri konst, Konsthögskolan vid Umeå universitet
Humanisthuset, hörsal E

NÅGRA REFLEKTIONER KRING LÄRANDE OCH IT
J. Ola Lindberg, professor i pedagogik, Pedagogiska institutionen
Humanisthuset, hörsal F

ARBETSKRAFTENS GEOGRAFI: KRISER OCH OMVANDLING
Rikard Eriksson, docent, Institutionen för geografi och ekonomisk historia - Kungliga Skytteanska Samfundets pris inom samhällsvetenskap
Humanisthuset, hörsal G

11.10

THE IMMUNE SYSTEM: FRIEND OR FOE
Nelson O. Gekara, Dr., Institutionen för molekylärbiologi – Eric K. Fernströms pris
Samhällsvetarhuset, hörsal A

VIKTEN AV ATT TRÄNA SOM EN OLYMPIER PÅ ÄLDREBOENDEN
Erik Rosendahl, professor i fysioterapi, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Samhällsvetarhuset, hörsal B

KAMPEN MOT ANTIBIOTIKARESISTENSEN – NYA SÄTT ATT BEKÄMPA INFEKTIONSSJUKDOMAR
Fredrik Almqvist, professor, Kemiska institutionen – Baltics samverkanspris med entreprenörskapsinriktning
Samhällsvetarhuset, hörsal D

RADIKALISERING – EN FRÅGA OM VÄNSKAP OCH FIKTIVA BLODSBAND?
Tomas Lindgren, professor i religionspsykologi med religionshistoria, Institutionen för idé- och samhällsstudier
Humanisthuset, hörsal E

17.00-19.00

Högtidsceremoni med rektorsinstallation, promotion av hedersdoktorer, installation av professorer och utdelning av vetenskapliga priser samt förtjänstmedaljer.
Aula Nordica

Läs om hur ceremonin går till


Sidansvarig: Marika Wahlberg
2016-09-22

Utskriftsversion